اولین محموله آزمایشی افغانستان تحت سیستم کارنیت تیر با وسایط شرکت های ترانسپورتی افغانی به کشور پاکستان رسما آغاز گردید

شنبه مورخ 1397/08/12

کابل

این برنامه ویژه باقطع نوار توسط محترم امام محمد وریماچ معین مالی واداری وزارت ترانسپورت، عبدالله رقیبی معین گمرکات وزارت مالیه، محمد یونیس مهمند معاون اتاق‌های تجارت صنایع و نمایندگان سکتور خصوصی آغاز گردید.

محترم امام محمد وریماچ معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت، آغاز این پروسه را در قسمت تسهیلات حمل و نقل کالاهای تجارتی افغانستان وکشورهای عضو، یک گام مثبت عنوان نموده گفت: تطبیق و فعال سازی سیستم تیرInternational Road Transports  (TIR)  در امر توسعه و گسترش ترانسپورت، ترانزیت وتجارت میان این کشورها از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار است.

 آقای وریماچ همکاری نهادهای سکتوری دولتی و سکتور خصوصی  در این مورد با وزارت ترانسپورت را مهم خوانده اظهار داشتند که رهبری این وزارت، در امر فعال سازی و تطبیق سیستم تیر در کشورمصمم بوده، تطبیق آنرا یکی از اهداف مهم و اساسی این اداره می‌دانند.

همچنان محترم عبدالله رقیبی معین گمرکات وزارت مالیه، محترم محمدیونس مهمند معاون اطاق تجارت وصنایع افغانستان و محترم نبی زاده ریس شرکت ترانسپورتی میرزکوال در رابطه به اهمیت سیستم تیر صحبت نموده  همکاری ادارات ذیربط را در رابطه به عملی شدن این پروسه و فراهم نمودن تسهیلات لازم درگمرکات تاکید نمودند.

افغانستان برای اولین بار در سال ۱۹۷۵ به این کنوانسیون ملحق شده و عضویت این سیستم را بدست آورد که تا بحال از افغانستان به تعداد ۴۴ کارنیت از طریق سیستم تیر صادر و نیز به تعداد ۳۳۸۴ کارنیت از این طریق وارد افغانستان شده است. این در حالی است که علاوه بر افغانستان به تعداد 74 کشور اعم از کشور های اروپایی، آسیایی و شرق میانه عضویت فعال این سیستم را دارند