محترم محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت، با محترم جرمی گاتری شارژدافیر و بریت یانگ، سکرتر اول سفارت استرالیا مقیم کابل ملاقات نمود.

شنبه مورخ 1397/08/12

کابل

در این نشست آقای طهماسی، ضمن یاد آوری  روابط نیک ودوستانه میان دو کشور، دولت استرالیارا دوست و همکار خوب دانسته، در رابطه به استراتیژی، برنامه‌ها و پلان جدید وزارت ترانسپورت در بخش مبارزه با فساد اداری، عرضه خدمات ترانسپورتی، الکترونیکی سازی، جمع آوری عواید صحبت نموده، خواستار همکاری‌های همه جانبه آن‌کشورگردید.

در مقابل آقای جرمی گاتری، ضمن ابراز خرسندی از این ملاقات، از برنامه‌ها و پلان جدید وزارت ترانسپورت استقبال نموده، روی همکاری‌های دو جانبه دربخش ترانسپورت تاکید کردند.