خلص سوانح امام محمد وریماچ معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت

امام محمد وریماچ  فرزند الحاج سلطان محمود نورستانی، 28 ثور سال 1357 در یک فامیل متدین ، مجاهد و روشنفکر در قریه  دندرهراه  ولسوالی مندول ولایت نورستان ، دیده به جهان گشود.

وی در سال 1378 از لیسه عالی ابو ایوب النصاری فارغ گردید و بعد از سپری نمودن موفقانه امتحان کانکور، وارد پوهنحی ادبیات و ژرنالیزم پوهنتون افغان در پشاور گردید.وی درکنار درس‌های پوهنتون،  کورس‌های زبان انگلسی، اردو، عربی و کمپیوتر را فراگرفت. موصوف بعد از سقوط رژیم طالبان، برای ادامه تحصیل وارد فاکولته ژورنالیزم پوهنتون کابل گردید و در سال 1382 از بخش مطبوعات این فاکولته فارغ گردید. امام محمد وریماچ بعد از چند سال خدمت و کسب تجربیات از ادارات مختلف، برای کسب علوم بیشتر، دریک رقابت آزاد بورسیه های تحصیلی کشور هندوستان در سال 1389 به دور ماستری، وارد پوهنتون انگیلسی وزبانهای خارجی شهر حیدر آباد هند گردید و در سال 1391 موفقانه این دوره را  به پایان رسانید. موصوف در ضمن تحصیلات عالی اکادمیک ، دیپلوم های دوره های  یک ساله نیز در بخشهای حقوق بشر از پوهنتون مرکزی حیدر اباد شهر حیدر اباد هند درسال 1391 ، دپلوم در بخش اداره و  تجارت  از انستییوت اداره و تجارت افغان در سال  1387 در شهر هرات  و دیپلوم در بخش رهبریت  از انستیتیوت انکشافی رهبری در سال 1388 در شهر هرات کسب کرده است. موصوف کار روزنامه نگاری را در سال 1378 با مجله مشعل دانش درپشاور آغاز کرد و در ضمن همکار قلمی با دیگر نشریه‌های افغان‌ها در پشاور نیزداشته است. امام محمد وریماچ بعد از فراغت از پوهنتون، به طور رسمی به صفت خبر نگار، وارد بزرگترین اداره رسانه‌ای افغانستان، گروپ رسانه‌ای کلید گردید. بعد از چند سال کار دربخش‌های مختلف این اداره، موصوف در سال 1384 به صفت مدیر مسؤل را دیوکلید هرات تعین  گردید و ولایت هرات برای اولین بار نشرات 24 ساعته یک رسانه محلی را تجربه کرد .

 آقای وریماچ، در سال 1387 نظر به ضرورت، انکشاف و تقویه رسانه‌های حوزه غرب، نهادی را بنام مرکز ژورنالیزم افغان در ولایت هرات تآسیس کرد.

 اقای وریماچ در سال 1392 وارد کابل شد و به صفت مسؤل بخش ارتباطات برنامه ارتقای ظرفیت برای نتایج، که از طرف وزارت مالیه کشور و بانک جهانی مدیریت می‌گردد بیش از یک سال ایفای وظیفه نمود. موصوف در 15 دسمبر سال 2013 دریک رقابت آزاد به حیث کمیشنر  کمیسیون رسانه‌های  انتخابات افغانستان، انتخاب گردید و به تاریخ یک جنوری سال 2015 به صفت مشاور ارشد کمیسیون مستقل انتخابات افغاسنتان تعین گردید و نیز موصوف در یک سپتمبر سال 2015 به صفت ریس دفتر مقام کمیسیون تعین گردید.

آقای امام محمد وریماچ، بر اساس فرمان شماره 242 مورخ 11 حوت   1395 ریاست جمهوری به حیث رئیس دارالانشای این کمیسیون تعیین گردید.

سپس به اساس پیشنهاد شماره ۱۶۲۹ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۷ وزارت ترانسپورت و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری اقای وریماچ  به صفت معین مالی و اداری این وزارت تقرر حاصل نموده و بخاطر پیش برد امور مربوطه رسما از سوی محترم محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت، به این وزارت معرفی گردید.