موافقت نامه های ترانسپورتی

گزارش اشتراک در پنجمین نشست مرزی کمیته مشترک همکاری‌های حمل و نقل جاده ای بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران

 

تاریخ: 31می 2016(11جوزا 1395)

 

عنوان جلسه:                                                                                         

پنجمین نشست مرزی کمیته مشترک همکاری‌های حمل و نقل جاده‌ای بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران

 زمان برگزاری: 31می 2016(11جوزا 1395)

مکان برگزاری: صالون کنفرانس پولیس سرحدی اسلام قلعه، هرات،‌ افغانستان

مرجع برگزار  کننده: وزارت ترانسپورت

کشور های اشتراک کنننده:

افغانستان و ایران

سطح اشتراک:

رؤسای وزارت های ترانسپورت هر دو کشور و همچنین روسای اداراتی که در حمل و نقل سهم دارند.

لست هیأت جمهوری اسلامی افغانستان

1- فوضیه "احسانی"  رئیس قوانین و ارتباط خارجه وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی.

2- محترم محمد عیسی "افتخاری" معاون اداری قوماندانی عمومی پولیس سرحدی.

3- محترم زبیر "قاسم زاده" رئیس عملیاتی گمرکات.

4- محترم سعید "غوثی" معاون اداری ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت هرات.

5-محترم سید یحیی "اخلاقی" رئیس ترانزیت و تسهیلات تجارتی وزارت تجارت و صنایع.

6- محترم علی "ذکی" نماینده اتاق تجارت و صنایع.

7-محترم عبدالدیان "عظیمی" مدیر تحلیل و ارزیابی اسناد ترانسپورتی.

8-محترم قربانعلی مدیر عمومی اتحادیه ها و شرکتهای ترانسپورتی.

9- محترم جواد خوجه "ثنائی" مدیر دسک تراسیکا.

10- محترمه شفیقه "حیدری" مدیر اجرائیه ریاست قوانین و ارتباط خارجه.

11- محترم روح الله "هنرجو" نماینده آمریت ارتباط عامه.

12- محترم احمد نجیب "بیضائی" رئیس گمرک هرات.

معرفی مختصر و موضوعات قابل بحث کنفرانس:

در راستای اجرای بند شانزدهم صورت جلسه چهارمین نشست مرزی کمیته حمل و نقل بین المللی جاده ای فی مابین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران که در  شهر زاهدان ولایت سیستان و بلوچستان جمهوری اسلامی ایران برگزار گردید، پنجمین نشست مشترک مرزی در سطح روسای وزارت ترانسپورت دو کشور به تاریخ 10 جوزا 1395 کابل را به صوب هرات ترک گفتیم.

جلسه فوق با هدف رفع مشکلات ترانسپورتی و ترانزیتی شرکتهای ترانسپورتی بین المللی دو کشور برگزار گردید.

در جلسه فوق بعد از تلاوت چند از آیات قرآن شریف و نواختن سرود ملی هر دو کشور جلسه رسما آغاز گردید و فیصله های نیز صورت گرفت که در فارمت صورت جلسه نوشته شده و به امضای روسای هیئت دو طرف رسید. متن صورت جلسه در ضمیمه تقدیم است.

1-      اخذ رودپاس به عنوان یک هزینه اضافی برای شرکتهای ترانسپورتی یاد می گردد. ارز زیادی همه روزه از جانب شرکتهای ترانسپورتی به جانب ایران تسلیم داده می شود. شرکتها حاضراند همان مبلغ را به افغانستان تسلیم کنند. در عوض مبلغی که زیر عنوان رودپاس از ایرانی ها در سفارت و جنرال قونسولی های رسمی ما در ایران اخذ می‌گردد نصف ارزی است که افغانها پرداخت می کنند.

2-      موضوع احداث پل دوم میلک همچنان به عنوان یک بحث حیاتی یاد می گردد. جهت روان سازی تردد بین افغانستان و ایران بهتر است که هر چه سریعتر پل دوم میلک ساخته شود.

3-      ساحه مورد مناقشه در مرز اسلام قلعه از مدت زیادی بدین سو به کلی تخریب گردیده است که با بارش برف و باران تردد به کلی قطع می گردد، ساحه فوق باید هر چه سریعتر بازسازی گردد.

بعد از ختم جلسه دراسلام قلعه به روز چهارشنبه 12 جوزا از هرات به صوب کابل حرکت نموده و به روز شنبه 15 جوزا بالای وظیفه خود حاضر شدیم .

توافقنامه همکاری در مقاطع مشترک وظیفوی میان بورد مستقل انکشاف شهر جدید کابل و وزارت محترم ترانسپورت و هوانوردی ملکی ج.ا.ا.

بتاریخ 8 میزان 1394 توافقنامه همکاری فی مابین وزارت ترانسپورت و بورد مستقل کابل جدید در وزارت ترانسپورت با حضور داشت نماینده گان ادارات ذیربط و رسانه های کشور به امضا رسید.

در آغاز محفل محترم جار الله منصوری معین پالیسی و پلان وزارت ترانسپورت ضمن اظهار خرسندی از پیشرفت پروژه شهر جدید کابل، این پروژه ملی را یک ابتکار با ثبات اقتصادی و تجارتی جهت احداث نخستین شهر معیاری در تاریخ افغانستان دانسته و هماهنگ نمودن مسئولیت ها و صلاحیت ها را در مقاطع مشترک وظیفوی در عرصه پلانگذاری و انکشاف شهر جدید کابل میان ادارات، ضرورت حتمی خواند. وی همچنان از همکاری های متداوم میان وزارت ترانسپورت وهوانوردی ملکی واداره انکشاف شهر جدید کابل در راستای تحقق بخشیدن امور مربوط به تهیه پلان های انکشافی، دیزاین، تنظیم، اداره و مدیریت یک سیستم ترانسپورتی موثر، مصئون، قابل دسترس، با داشتن معیارهای دوستانه، مدرن، باکیفیت و همچنان تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی کشور با سهمگیری کامل سکتور خصوصی اطمینان داده و خاطر نشان نمود که طرح و تطبیق مناسب سیستم کلی ترانسپورتی شهر جدید کابل با در نظر داشت نورم ها و استندرد های شهری و ماسترپلان شهر جدید کابل تاکنون در همکاری نزدیک با این وزارت به پیش رفته و این روند ادامه خواهد داشت.

متقاقبا محترم دیپلوم انجینیر الهام عمر هوتکی معاون و سرپرست اداره انکشاف شهر جدید کابل از همکاری ها ی متداوم این وزارت در راستای انکشاف شهر جدید کابل اظهار قدر دانی نموده، از چگونگی پیشرفت کار عملی شهر جدید کابل در آینده نزدیک خبر داد وی پیرامون نقش مهم وزارت محترم ترانسپورت در راستای رشد سکتور ترانسپورت در سرتاسر کشور و بهبود مصئونیت، امنیت، اعتبار و موثریت سیستم ترانسپورتی در کشور مخصوصا در شهر جدید کابل صحبت نموده و از کار کرد های بی شایبه وزارت ترانسپورت در عرصه بهبود تامین موثر خدمات ترانسپورت عامه برای مردم در دهات، ولایات وشهر ها و ایجاد زیر بنا های اساسی و بلند بردن ظرفیت فعالیت ترانسپورت رشد محیط رقابت آزاد برای خدمات داخلی و بین المللی، توصیف نمود.

برمبنای این توافقنامه، وزارت ترانسپورت ماستر پلان سیستم حرکت و خط سیر بس های شهری( BRT) ریل شهری (LRT) مترو و ترانسپورت عامه، موقعیت ایستگاه های شهری و بس های ترانسپورتی مورد نیاز در شهر کابل را با در نظر داشت نورم و استندرد های شهری و پلان های تفصیلی شهر جدید کابل برای مناطق مختلف شهر جدید کابل تهیه و فراهم می نماید.

توافقنامه از جانب وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی محترم جارالله منصوری معین پالیسی و پلانگذاری وزارت ترانسپورت و از طرف بورد مستقل انکشاف شهر جدید کابل محترم دیپلوم انجنیر الهام عمر هوتکی معاون و سرپرست اداره شهر جدید کابل به امضا رسید. و محفل با دعای خیر به پایان رسید.

افغانستان ازآغازدوره حکومت مئوقت الی سال 2014 میلادی باکشورهای جهان تفاهم نامه های دوجانبه همکاری امضانموده است که قرارذیل میباشد

    یاداداشت تفاهم بین وزارت ترانسپورت دولت انتقالی اسلامی افغانستان باوزارت نقلیات جمهوری تاجکستان 7سپتامبر2002

    یادداشت های توافق (تفاهم) اولین جلسه کمیسیون افغان ترکیه 27 اپریل 2005

    یادداشت تفاهم بین وزارت خانه های ترانسپورت وهوانوردی ملکی جمهوری اسلامی افغانستان ووزارت نقلیات جمهوری تاجکستان

    اولین نشست گروه کاری مشترک همکاری های اقتصادی جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران 31می 2010

    یادداشت تفاهم سومین اجلاس کمیسون مشترک همکاری های جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران 15-14 نوامبر2010

    یادداشت تفاهم مزاکرات مربوط به نشست کارشناسی فی مابین نماینده گان دست گاه های ذیربط مستقردرپایانه مرزی دوغارون اسلام قلعه 8/4/1389

    دومین نشست گروه کاری مشترک همکاری های اقتصادی  بین جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران 8- 9 ماه دلو1390

    چهارمین اجلاس کمیسون مشترک همکاری‌های بین جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران 15سنبله 1391

    تفاهم نامه چهارمین اجلاس کمیته مشترک همکاریهای حمل ونقل بین المللی جاده ای جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران 25/11/1391

    یادداشت تفاهم دومین نشست مشترک مرزی فی مابین جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران پایانه مرزی دوغارون 19/3/1392

    یادداشت تفاهم همکاری درعرصه ترانسپورت میان وزارت ترانسپورت وهوانوردی ملکی جمهوری اسلامی افغانستان وامورترانسپورت جمهوری کوریا4/7/2013

    یادداشت تفاهم همکاری درعرصه ترانسپورت میان وزارت ترانسپورت وهوانوردی ملکی جمهوری اسلامی افغانستان وامورترانسپورت جمهوری لاتویا