برنامه ها

برنامه های همه جانبه ملی وزارت ترانسپورت برای سال مالی 1398

برای مشاهده و دانلود سند  برنامه های ملی وزارت ترانسپورت بر روی لینک ذیل کلیک نمایید.

جدول برنامه ها وفعالیت های وزارت ترانسپورت درسال 1398