پلان و پالیسی ها

 

برای مشاهده کامل سند پلان مبارزه با فساد اداری سال مالی 1397 وزارت ترانسپورت بر روی لینک ذیل کلیک نمایید

  دانلود استراتیژی مبارزه علیه فساداداری

پلان عمل

گزارش ربع اول

گزارش ربع دوم

گزارش ربع سوم

گزارش ربع چهارم