همه بست های خالی

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ - ۱۰:۳۵
Background image

آمر تنظیم ترانسپورت بدخشان

هدف وظیفه: مدیریت، کنترول و نظارت از امور ترانسپورت زمینی ولایت مربوطه مطابق قانون، مقررات و طرزالعمل های موجود.

چهارشنبه ۱۳۹۷/۹/۱۴ - ۱۶:۱۲
Background image

اعلان بست های 3 و 4 وزارت ترانسپورت

ریاست های داخلی وزارت ترانسپورت