همه بست های خالی

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۵ - ۱۲:۲۸
Background image

مشاور تخنیکی

هدف وظیفه : ارائه مشوره های تخنیکی جهت بهترشدن خدمات تخنیکی اداره ترانسپورت جاده در خصوص مسایل تخنیکی سکتور ترانسپورت.

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۵ - ۱۰:۱
Background image

دریور (راننده)

 

لايحــــــــــــــــــــــــــه وظايــــــــــــــــــــــف

  

    عــــنوان وظیفه  :  دریور (راننده)  

    اداره ویا اداره    :  وزارت ترانسپورت

    موقـــــــعــيت     : . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۸ - ۱۴:۵۲
Background image

عضو تفتیش ولایتی تعداد(8) بست

هدف وظیفه: تفتیش و بررسی امور مالی، اداری و تدارکاتی واحد های ولایتی تحت اثر وزارت وارائه گزارشات توحیدی به آمریت تفتیش ولایتی.

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۸ - ۱۴:۴۲
Background image

عضو تفتیش مرکزی تعداد (6) بست

هدف وظیفه: تفتیش و بررسی امور مالی، اداری و تدارکاتی واحد های مرکزی تحت اثر وزارت وارائه گزارشات توحیدی به آمریت تفتیش مرکزی.

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۸ - ۸:۴۹
Background image

آفسر جمع آوری ارقام

هدف وظیفه : تنظیم و پیشبرد پروسۀ جمع آوری ارقام ترانسپورتی از بنادر کشور و شهر کابل مطابق به مقاصد، پلان، شاخص ها و زمان تعیین شده.

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۸ - ۸:۴۴
Background image

هماهنگ کننده برنامه ها

هدف وظیفه : مدیریت، پلانگزاری، نظارت و هماهنگی فعالیت های جمع آوری ارقام، تحلیل ارقام و ثبت ارقام ) در مطابقت به پلان ها و پالیسی های اداره ترانسپورت جاده.

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۸ - ۸:۴۱
Background image

مشاور تخنیکی

هدف وظیفه : ارائه مشوره های تخنیکی جهت بهترشدن خدمات تخنیکی اداره ترانسپورت جاده در خصوص مسایل تخنیکی سکتور ترانسپورت.

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۸ - ۸:۳۸
Background image

آمر طرح، تدوین، استراتیژی و پالیسی ها

هدف وظیفه : طرح، ترتیب و انکشاف استراتیژی و پالیسی ها اداره ترانسپورت جاده در روشنای قوانین ومقررات.

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۰ - ۱۱:۲۹
Background image

افسر اصلاح و انکشاف اداره

هدف وظیفه :مدیریت، نظارت و کنترول از تطبیق درست برنامه اصلاحی جهت بهبود سیستم اداری بمنظورعرضه خدمات بهتر مطابق به اهداف استراتیژیک  اداره ترانسپورت جاده

Pagination