آفسر جمع آوری ارقام

Ali Muhsin
دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۸ - ۸:۴۹
cover

Publish Date

Closing Date

 

 

وزارت ترانسپورت

ریاست پالیسی و پلان

واحد حمایوی استراتیژیک

لایحه وظایف بخش قراردادی

عنوان وظیفه

آفسر جمع آوری ارقام

ریاست

واحدحمایوی استراتیژیک

گزارش گیرنده  از 

ندارد

گزارش به  

 آمریت پروژه واحد حمایوی استراتیژیک

معاش

مطابق درجه    NTA(D3 )

مدت قرارداد

از تاریخ عقد قرارداد الی 30 قوس سال 1398

تاریخ شروع اعلان

1398/07/7- 29. 09.2019

تاریخ ختم اعلان

1398/7/12 - 04.10.2019

هدف وظیفه :

تنظیم و پیشبرد پروسۀ جمع آوری ارقام ترانسپورتی از بنادر کشور و شهر کابل مطابق به مقاصد، پلان، شاخص ها و زمان تعیین شده.

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان جمع آوری ارقام ترانسپورتی از بنادر کابل  و ولایات
 2. هماهنگی با ریاست های ولایتی و مدیریت بنادر جهت جمع ارقام ترانسپورتی از بنادر مطابق فارمت مشخص وترتیب شده.
 3. جمع آوری ارقام ترانسپورتی از دفاتر مدیریت بنادر ترانسپورتی.
 4. سازماندهی و طبقه بندی ارقام ترانسپورتی جمع آوری شده به شیوۀ تخصصی و روشمند برای ثبت ارقام در دیتابیس
 5. ترتیب گزارش ماهانه از چگونگی فعالیت جمع آوری ارقام  در ساحه، پیشرفت پروژه نظر به میعاد و شاخص های تعیین شده و شناسایی چالش های موجود.
 6. ارائه پیشنهادات جهت افزایش مؤثریت و حل چالش های شناسایی شده در بخش جمع آوری ارقام ترانسپورتی از ساحه.
 7. بازدید از ساحه جهت حصول اطمینان از پیشرفت پروسۀ جمع آوری ارقام مطابق تقسیم اوقات، پلان و شاخص های مشخص.
 8. جمع آوری ارقام ترانسپورتی از سایر ادارات و نهادهای مرتبط و سازمان های بین المللی.
 9. دریافت مشکلات ، نواقص و خلاهای پروسه سروی، پلان کاری آنها و ارایه گزارش آن به آمریت مربوط.سفر به ولایات : سفر به ولایات الزامی میباشد.
 10. ترتیب و ارائه گزارشات ماهوار, ربعوار،  سالانه و عندالضرورت مرتب از پیشرفت فعالیت ها و دستآوردها ی بخش  مربوط در مطابقت به رهنمودهای اداره ترانسپورت جاده
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

فرایند کاری:

 1. اولویت بندی برنامه ها 
 2. ترتیب پلان کاری و  پلان عملیاتی 
 3. ایجاد گروپ کاری  وسازماندهی آن
 4. ایجاد تعامل کاری موثر با همکاران انتقال دانش مسلکی و تخصصی به کارمندان از طریق ایجاد ورکشاپ ها .
 5. مدرنیزه سازی اجراات اداری از طریق ارتباط الکترونیکی بین اداره وکارمند .

ایجاد سیستم ارتباطی وهماهنگی موثر

نتائیج متوقعه :

یک ماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کار مفصل و مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به  برنامه  NTA و مسولیت ها/مکلفیت ها لایحه وظایف خویش را انکشاف دهد.

معلومات در باره وزارت ترانسپورت

هدف ابتدایی وزارت ترانسپورت عبارت از طرح ، تنظیم ، نظارت  و مدیریت کردن سیستم ترانسپورت زمینی با همکاری شرکت های خصوصی میباشد. این وزارت در تلاش برای ساختن یک سیستم ترانسپورت زمینی که موثر، مصون، قابل دسترس، سازگار با محیط زیست، اقتصادی و عصری میباشد که در مجموع تمام این راهکار ها یک عامل محرک جهت رشد اقتصاد کشور است.

شرایط استخدام:

تحصیلات

حد اقل  لیسانس در رشته سیول انجینیر

تجربه کاری

در صورت لیسانس حد اقل چهارسال  تجربه کاری  و درصورت ماستر سه سال تجربه کاری  مرتبط و مشابه به وظیفه.

موارد که شامل تجربه کاری میگردد:

 1. کارمند رسمی دولتی:  جدول سوانح کارمند با مهر و امضا  و تصدیق اداره مربوطه
 2. کارمند قراردادی ادولتی : کاپی قرارداد ومکتوب تائیدی اداره مربوطه، کاپی نمبر تشخیصیه
 3. کارمند ادارات خصوصی:  کاپی قرارداد معیاری، تصدیق اداره جواز دهنده، فورمه مالیه دهی، نمبر تشخیصیه.

مهارت ها

1- داشتن دیدگاه واضح برای آینده مطلوب با مهارت برنامه پلانگذاری و دقت به جزییات ضروری بمنظور رسیدن به اهداف طرح شده.

مهارت های عالی فردی، دیپلوماتیک ، مذاکره و ارایه پرینتیشن.

 باانرژی و هدفمند و آگاه از اهمیت جزیات مثمروبا ملاحظه در استفاده ازمنابع ، مطمین و توانایی عمل سریع.

علاقمند و توان رهنمایی ، حمایت و تشویق دیگران در اجرای وظیفه.

 آشنایی با روند کاری و اصلاحات تطبیق شده در وزارت ترانسپورت.

تجارب قابل توجه در برنامه ریزی  شامل طرح و تعیین اهداف کلی و جزیی و داشتن توانایی بالفعل در تعیین اولویتها.

 مهارت عالی مراوده ، مذاکره و تحلیل.

تجربه رهبری و انگیزه دادن کارمندان در ادارات خدماتی به ویژه در بخش خدمات عامه.

زبان

 1. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو)
 2. آشنایی با لسان انگلیسی

تماس: 

ایمیل

Hr.mot2019@gmail.com

شماره  تماس

0730838506 ر

آدرس

انصاری وات، عقب راد تلویزیون ملی  وزارت ترانسپورت

ترتیب کننده

مسئول مربوطه

تاریخ

1397_09_ 06

                   

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 1398/07/8 30/09/2019 الی 13/7/1398 5/10/2019 بطور آنلاین سی وی و اسناد تحصیلی خویش ر ا به  ایمیل آدرس  hr.mot2019@gmail.com   ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد.

هر متقاضی که فورم خانه پوری ننماید اسناد ارسال شان ناقص پنداشته شده و غیر واجد شناخته میشود.

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند که در غیر آن واجد شرایط شناخته نمیشود.

 1. اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.
 2. اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.
 3. هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.
 4. اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.
 5. کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0730838506تماس گرفته حل مطلب نمایند.

نوت: متقاضیان محترم عنوان بست را در Subject ایمیل که ارسال میدارد بنوسند در غیر آن اسناد شان شامل پروسۀ شارت لست نمیگردد.

جهت معلومات بیشتر به لینگ ذیل مراجعه فرمائید.

https://mot.gov.af/dr/all-vacancies

برای اخذ فورم اینجا کلیک نماید

Related VacanciesShow all

Back to vacancies