ارسال اولین محموله آزمایشی افغانستان به کشور هندوستان از طریق بندر (چابهار )

Anwar Yaqoubi
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۲۲ - ۱۱:۱۵
chabahar

جلسه كه به منظورهماهنگی بیشتر در قسمت ارسال اولین محموله آزمایشی افغانستان به هندوستان و برگشت آن و نیز ترانزیت به کشور های آسیای میانه از طریق سرحد نیمروز الی بندر چابهار و از این بندر الی بندر نندرا و نواز شیوای شهر ممبی کشور دوست هندوستان زیر چتر سیستم تیر، تحت ریاست محترم امام محمد وریماچ معین مالی و اداري وزارت ترانسپورت با اشتراک نماینده گان محترم اداره امورریاست جمهوری ، وزارت های امور خارجه، امور داخله، مالیه، صنعت و تجارت، پولیس سرحدی، اتاق تجارت وصنایع، اتاق تجارت بین المللی و نماینده با صلاحیت شرکت نعمان حکمت که عملیات این انتقالات را بدوش دارد. در وزارت ترانسپورت دایر گردید.
آقای وریماچ معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت ضمن ابراز قدر دانی از اشتراک کننده گان این جلسه در مورد پلان ارسال محموله آزمایشی افغانستان به هندوستان صحبت نموده از آماده گی های کامل این وزارت درعملی ساختن این روند خبر داد . 
در اخیر بعد از بحث های همه جانبه میان اشتراک کننده گان جلسه شرکت نعمان حکمت آماده گی این شرکت را جهت انتقال کالا به تعداد 100 کانتینر در روز ابراز داشته و از کرایه گرفتن یک کشتی در بحیره هند و خلیج فارس بخاطر انتقال اموال تجارتی افغانستان به آسیای جنوبی وبر عکس آن الی آسیای مرکزی به اشتراک کننده گان اطمینان داد.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۸:۳۴
Background image

جلسه پیشرفت کاری، حل مشکلات و دریافت پیشنهادات در خصوص تطبیق پلان تطبیقی موافقتنامه چابهار

نشست تعقیبی چابهار جهت پیگیری موضوعات مرتبط به پیشرفت ها و چالشها در کریدور بندر چابهار تحت ریاست محترم امام محمد وریماچ معاون مالی و اداری و وارسی کننده، اداره تنظیم ترانسپورت جاده در. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۱ - ۱۱:۲
Background image

جلسه اولويت بندي اهداف برنامه انكشاف پايدار (SDG) براي اداره ترانسپورت جاده دایر گردید.

جلسه اولويت بندي اهداف برنامه انكشاف پايدار (SDG) براي اداره ترانسپورت جاده با اشتراک نماینده گان سازمان ملل متحد، رياست محترم اجراييه و كارمندان تخنيكي بخش مربوطه تحت رياست محترم امام. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۱ - ۱۰:۵۹
Background image

نشست مشترک ادارات مربوطه وزارت ترانسپورت به منظور ایجاد هماهنگی کاری میان واحد های اداری و پلان های آینده در اداره ترانسپورت جاده برگزار گردید.

نشست مشترک میان مسولین تکنالوژی معلوماتی میان اداره ترانسپورت جاده، اداره سرک ها، اداره هوانوردی، اداره خط آهن و اداره ترافیک وزارت ترانسپورت به منظور ایجاد هماهنگی کاری میان واحد های. . .

BACK TO NEWS