اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد پروژه تهیه و تدارک روغنیات و فلترباب مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات و ریاست حفظ و مراقبت سرکهای و لایت کابل تحت دو لات

Anonymous (not verified)

Publish Date

Closing Date

موضوع : اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک روغنیات و فلترباب مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات و ریاست حفظ و مراقبت سرکهای و لایت کابل تحت دو لات باب سال مالی 1399 را  به اساس قرارداد بالمقطع تحت شماره تشخیصیه MOT/NRA/99/G-06/NCB به شرکت خدمات لوژستیکی آسیا کتالوگ، شماره جواز شرکت 58520، آدرس شرکت احمد شاه بابا چهاراهی ماموریت ناحیه 12، کابل لات اول به قیمت مجموعی مبلغ 1,495,775 یک میلیون و چهارصدو نود و پنج هزارو هفتصدو هفتادو پنج افغانی ولات دوم  به قیمت مجموعی مبلغ 1,776,120 یک میلیون و هفتصدو هفتادو شش هزارو یکصدو بیست افغانی به اساس قرارداد بالمقطع اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به وزارت ترانسپورت- اداره ملی سرکها وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۴ - ۱۰:۲۷
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک مقدار 27,495 لیتر تیل دیزل نوع (L02-62) مورد ضرورت وزارت.

وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک مقدار 27,495 لیتر تیل دیزل نوع (L02-62) مورد ضرورت وزارت دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/G/OB/99 . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۲ - ۱۲:۳۰
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود که وزارت ترانسپورت در نظر دارد پروژه مطالعات امکان سنجی جهت کمپیوترایز ساختن دروازه های عبوری . . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۵/۲۰ - ۹:۵۹
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود وزارت ترانسپورت در نظر دارد قرارداد پروژه ترمیم و بازسازی دیوار احاطه ترمینال ترانسپورتی بندر . . .

Back to tenders