اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

Anwar_Yaqobi
1

Publish Date

Closing Date

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ترانسپورت در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی مورد ضرورت وزارت ترانسپورت که لات اول آن را به شرکت خدمات لوژستیکی اعتماد درخشان دارنــــــده جـــــــواز نمبر (D-60199) ریاست عمومی  ثبت مرکزی  و مالکیت فکری وزارت محترم تجارت و صنایع واقع ناحیه 13، کابل، افغانستان به قیمت مجموعی  مبلغ 1,307,506 یک میلیون و سه صد و هفت هزار و پنجصد و شش افغانی و لات دوم را به شرکت آصف سمیر شیرزاد لمیتد دارنده جواز نمبر (17229) ریاست عمومی  ثبت مرکزی  و مالکیت فکری وزارت محترم تجارت و صنایع واقع چهارراهی صدارت، کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ 454,420 چهار صد و پنجاه و چهار هزار و چهار صد و بیست افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه  اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت ترانسپورت، واقع انصاری وات متصل رادیو تلویزیون ملی، وفق  احکام  ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق  الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهند شد.

More tenders

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۱ - ۱۶:۳
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ترانسپورت در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی مورد ضرورت وزارت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۱ - ۱۵:۵۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ترانسپورت در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک رنگباب ماشین های فتوکاپی و پرنتر مورد ضرورت وزارت . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۰/۲/۷ - ۱۱:۲۳
Background image

اعلان داوطلبی پروژه تهیه و تدارک پرزه جات وسایط مورد ضرورت ترانسپورت.

وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی پروژه تهیه و تدارک پرزه جات وسایط مورد ضرورت وزارت ترانسپورت دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/G/OB/1400/011) . . .

Back to tenders