اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

ali_muhssin

Publish Date

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ترانسپورت در نظر دارد، قرارداد پروژه حفظ و مراقبت دورانی شاهراه عمومی سمنگان – پلخمری در طول 45 کیلومتر ، تحت شماره تشخیصیه MOT/98/W-19/NCB  را به شرکت ساختمانی روښانه  سهار و شرکت ساختمانی و انجنیری فیصل ذبیح به شکل مشترکJV دارنده جواز های شماره  D-02-71 و D-21719، آدرس شرکت: شرکت ساختمانی روښانه  سهار: میوی مندی جوی هفت سرک شهر جلال آباد، مرکز ننگرهار- جلال آباد، ننگرهار و شرکت ساختمانی و انجنیری فیصل ذبیح: کور نمبر 1619 دوهم سرک اومه ویاله، مرکز ننگرهار – جلال آباد، ننگرهار، کابل به قیمت مجموعی (26,007,680) بیست و شش ملیون و هفت هزار و شش صد و هشتاد افغانی اعطاء نماید.

اشخاص حقیقی وحکمی که هر گونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند درخواست خویش را از تاریخ نشر این اعلان  الی هفت روز تقویمی طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تهیه وتدارکات وزارت فواید عامه وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۹:۲۰
Background image

تهیه و تدارک 14 قلم چین مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها

 

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی:

عنوان: تهیه و تدارک 14 قلم چین مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها

وزارت ترانسپورت ج.ا.ا از تمام داوطلبان  واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسه . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۷ - ۹:۱۲
Background image

قرارداد پروژه تهیه و تدارک 21 قلم لوازم اولیه دفتری مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها به اساس قرارداد باالمقطع

موضوع :  اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد!

 

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت در نظر دارد، قرارداد . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۶ - ۱۴:۴۶
Background image

قرارداد پروژه بازسازی سرک از جغتی الی شهراه اسلام قلعه فاز اول لات اول از نقطه 000+0 الی 479+13 کیلومتر با فرش اسفالت ولایت هرات

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت  ترانسپورت در نظر دارد، قرارداد پروژه بازسازی سرک از جغتی الی . . .

Back to tenders