اعلان داوطلبی پروژه تهیه وتدارک مقدار (20000) لیتر تیل دیزل ، (57500) لیتر تیل پطرول و(8) قلم روغنیات مورد ضرورت وزارت ، سال مالی 1398

Anwar Yaqoubi
dawtalabi

Publish Date

Closing Date

وزارت ترانسپورت ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تهیه وتدارک تیل دیزل ، پطرول وروغنیات مورد ضرورت وزارت دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/G/OB/98/001) اشتراک نموده وسافت کاپی شرط نامه رابطور رایگان از(آمریت تدارکات، ریاست تدارکات) بدست آورده، آفرهای خویش رامطابق شرایط مندرج شرط نامه وطبق قانون وطرزالعمل تدارکات بطور سر بسته ازتاریخ نشر اعلان الی (21) روز تقویمی به (ریاست تدارکات، وزارت ترانسپورت ) واقع (انصاری وات، متصل رادیو تلویزیون ملی ) ارایه نمایند.

آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمی باشد.

تضمین آفرطوری گرنتی بانک مبلغ (116000) یکصدوشانزده هزارافغانی اخذ میگردد. ضربالعجل تسلیمی آفرها، محل وتاریخ جلسه آفرگشائی درشرطنامه معیاری پروژه متذکره درج گردیده است.

More tenders

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۵ - ۱۰:۴۵
Background image

اعلان پروژه تهیه ونصب فعال سازی دستگاه (دیتاکانکتویتی ) بندرشرق وریاست عمومی ترانسپورت زمینی.

اداره ترانسپورت جاده ، وزارت ترانسپورت ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تهیه ونصب فعال سازی دستگاه (دیتاکانکتویتی ) بندر شرق وریاست عمومی ترانسپورت زمینی ، . . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۴ - ۱۲:۱۸
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله بتاسی ازفقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاعیه عمومی رسانیده میشود که اداره ترانسپورت جاده وزارت ترانسپورت درنظر دارد قرارداد پروژه تهیه وتدارک (66) قلم قرطاسیه باب . . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۴ - ۱۱:۵۹
Background image

اعلان مجدد داوطلبی پروژه تهیه وتدارک مقدار (20000) لیتر تیل دیزل ،( 57500) لیتر تیل پطرول (8) قلم روغنیات و(56) قلم فلترباب مورد ضرورت اداره ترانسپورت جاده ، وزارت ترانسپورت، سال مالی 1398

اداره ترانسپورت جاده ، وزارت ترانسپورت ، ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تهیه وتدارک تیل دیزل، پطرول ، روغنیات وفلتر باب مورد ضرورت این اداره دارای شماره . . .

Back to tenders