اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 3 قلم مواد محروقاتی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها و 3 قلم مواد محروقاتی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سرکهای ولایت کابل تحت دو (لات) به اساس قرارداد چارچوبی

Anonymous (not verified)

Publish Date

Closing Date

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک 3 قلم مواد محروقاتی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها و 3 قلم مواد محروقاتی مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سرکهای ولایت کابل تحت دو (لات)  به اساس قرارداد چارچوبی

اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان  واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 3 قلم مواد محروقاتی مورد ضرورت ریاست ح.م سالنگها و 3 قلم مواد محروقاتی مورد ضرورت ریاست ح.م سرکهای ولایت کابل تحت دو لات با نمبر تشخصیه ((MOT/NRA/99/G-08/NCBبه اساس قرارداد چارچوبی(ارزیابی به اساس فی قلم) اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق  شرایط مندرج  شرطنامه و قانون وطرزالعمل  تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی تاریخ 19/01/1399  ارایه نمایند.

حصول شرطنامه از آدرس:

ریاست تدارکات، وزارت ترانسپورت ,آمریت تدارکات اجناس، مدیریت عمومی تدارکات اجناس-کابل-افغانستان از ساعت 8:30 صبح الی 3:30 بعد از ظهر(اوقات رسمی) ذریعه Flash میموری و یا از ویبسایت وزارت ترانسپورت ((WWW.MOT.GOV.AF و اداره تدارکات ملی                                ) WWW.NPA.GOV.AF (بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 19/01/1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر:

مبلغ مجموعی تضمین آفر برای لات اول(مواد محروقاتی سالنگ) مبلغ ( 390,000) سه صدو نود هزار افغانی  و برای لات دوم (مواد محروقاتی سرکهای کابل) مبلغ (15,000) پانزده هزار افغانی و برای هردولات مبلغ(405,000) چهارصدو پنج هزار افغانی (در صورت ارایه نرخ به یک قلم تضمین خویش را به اساس (لست اجناس، محلات تحویلدهی، تحویل گیرندگان، جدول تحویل دهی، مقادیر تضمینات) به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

میعاد قرارداد: یک سال

زمان آفرگشایی: روز سه شنبه 19 حمل 1399 ساعت 10:00 قبل از ظهر

آدرس: وزارت ترانسپورت، اداره ملی سرکها، ریاست تدارکات (حوزه نهم، پکتیاکوت مقابل قوماندانی جلب و جذب)

نوت: درصورتیکه تاریخ آفرگشایی به روز  تصادف نماید که برای اداره تدارکاتی روز رخصتی باشد، تاریخ  برای تسلیمی و بازگشایی آفر زمان تعین شده روز رسمی بعدی خواهد بود.  همچنان ارایه آفر و توزیع شرطنامه در ماه حمل مطابق جدول زمانی تعین شده از جانب وزارت کار امور اجتماعی صورت میگیرد.

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۱ - ۱۵:۷
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک شبکه سازی فاز دوم ریاست ترانسپورت زمینی.

وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک  شبکه سازی فاز دوم ریاست ترانسپورت زمینی دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/G/OB/1400/008) اشتراک . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۱ - ۱۵:۲
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک معیاری سازی شبکه و خدمات تکنالوژی معلوماتی مرکز وزارت.

وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک معیاری سازی شبکه و خدمات تکنالوژی معلوماتی مرکز وزارت دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/G/OB/1400 . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۱ - ۱۴:۵۷
Background image

اعلان داوطلبی تهیه و تدارک ربین، کارت های الکترونیکی و وسایل تکنالوژی معلوماتی ریاست ترانسپورت.

وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک  ربین، کارت الکترونیکی و وسایل تکنالوژی معلوماتی ریاست ترانسپورت زمینی دارای شماره تشخیصیه (MO . . .

Back to tenders