افسر اصلاح و انکشاف اداره

Ali Muhsin
چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۰ - ۱۱:۲۹
cover

Publish Date

Closing Date

 

 

وزارت ترانسپورت

ادارۀ ترانسپورت جاده

ریاست منابع بشری

لایحه وظایف بخش قراردادی

عنوان وظیفه

افسر اصلاح و انکشاف اداره   

ریاست

واحدحمایوی استراتیژیک

گزارش گیرنده  از 

ندارد

گزارش به

 پالیسی و پلان  و  واحد حمایوی استراتیژیک

معاش

مطابق درجه    NTA(D3 )

مدت قرارداد

از تاریخ عقد قرارداد الی 30  قوس سال 1398

تاریخ شروع اعلان

20/6/1398 11/9/2019

تاریخ ختم اعلان

27/6/1398 18/9/2019

هدف وظیفه :

مدیریت، نظارت و کنترول از تطبیق درست برنامه اصلاحی جهت بهبود سیستم اداری بمنظورعرضه خدمات بهتر مطابق به اهداف استراتیژیک  اداره ترانسپورت جاده

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. طرح وترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی جهت بدست آوردن اهداف استراتیژیک وزارت ترانسپور
 2. مدیریت، نظارت، کنترول، انکشاف، تنظیم وهماهنگ نمودن فعالیت های آمریت اصلاح و انکشاف اداره با سایر ریاست های وزارت ترانسپورت.
 3. تحلیل وبررسی پلان ها،  ساده سازی پروسیجرهای کاری، ترتیب طرزالعمل ها ورهنمودهای کاری به منظور رفع مغلقیت کاری و سمت دهی بهتر روند کاری.
 4. مراقبت ،نظارت وارزیابی ازچگونگی اجراأت و تطبیق اصلاحات ،ساده سازی پروسیجرهای کاری وتشکیلات، غرض حصول اطمینان از تحقق برنامه ها.
 5. تحقیق درجهت بهبود فعالیت های ریاست های وزارت ترانسپورت با استفاده از تجارب سایر کشورها و انتخاب مدل های ساختاری مناسب برای ساختار تشکیلات وزارت ترانسپورت.
 6. نظارت دقیق از پروسه تحلیل، بررسی، طرح و بازنگری تشکیل وزارت، وارائه پیشنهادات اصلاحی درزمینه رفع نواقص ساختار تشکیلاتی.
 7. نظارت و مدیریت از پروسه تطبیق اصلاحات در تمام ریاست های مرکزی و ولایتی
 8.  ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه از فعالیت ها و دستاورد های  آمریت مربوط به ریاست واحد حمایوی استراتیژیک.
 9. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان از مؤثریت، تشویق و انظباط کاری شان و اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند.
 10. ارزیابی اجراأت و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قانون و پالیسی درهماهنگی با ریاست منابع بشری
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود

 

فرایند کاری:

 1. اولویت بندی برنامه ها 
 2. ترتیب پلان کاری و  پلان عملیاتی 
 3. ایجاد گروپ کاری  وسازماندهی آن
 4. ایجاد تعامل کاری موثر با همکاران انتقال دانش مسلکی و تخصصی به کارمندان از طریق ایجاد ورکشاپ ها .
 5. مدرنیزه سازی اجراات اداری از طریق ارتباط الکترونیکی بین اداره وکارمند .

ایجاد سیستم ارتباطی وهماهنگی موثر

نتائیج متوقعه :

دو ماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کار مفصل و مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به  برنامه  NTA و مسولیت ها/مکلفیت ها لایحه وظایف خویش را انکشاف دهد.

معلومات در باره وزارت ترانسپورت

هدف ابتدایی وزارت ترانسپورت عبارت از طرح ، تنظیم ، نظارت  و مدیریت کردن سیستم ترانسپورت زمینی با همکاری شرکت های خصوصی میباشد. این وزارت در تلاش برای ساختن یک سیستم ترانسپورت زمینی که موثر، مصون، قابل دسترس، سازگار با محیط زیست، اقتصادی و عصری میباشد که در مجموع تمام این راهکار ها یک عامل محرک جهت رشد اقتصاد کشور است.

شرایط استخدام:

تحصیلات

حد اقل  لیسانس در رشته های اقتصاد، حقوق، مدیریت عمومی، ادار عامه و مدیریت ترانسپورتیشن  به تحصیلات بالا ارجهیت داده میشود

تجربه کاری

حد اقل چهار سال در بخش های منابع بشری، اصلاح اداره ، اداری  ومدیریتی وظیفه اجرا نموده باشد. 

موارد که شامل تجربه کاری میگردد: 

 1. کارمند رسمی دولتی:  جدول سوانح کارمند با مهر و امضا  و تصدیق اداره مربوطه
 2. کارمند قراردادی ادولتی : کاپی قرارداد ومکتوب تائیدی اداره مربوطه، کاپی نمبر تشخیصیه
 3. کارمند ادارات خصوصی:  کاپی قرارداد معیاری، تصدیق اداره جواز دهنده، فورمه مالیه دهی، نمبر تشخیصیه.

مهارت ها

 • توانایی کارتیمی
 • مسلط برنظام های اداری،  با قانون خدمات ملکی، قانون کار و سایر پروسیجر های مرتبط .
 • تفکر استراتیژیک -  تفکر خلاق
 • تمایل به یادگیری و توانایی حل مسئله
 • داشتن روحیه حمایتی و قابلیت تعامل سازنده
 • تسلط کامل بر مجموعه‌ی نرم‌افزارهای MS-Office

زبان

 1. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو)
 2. آشنایی با لسان انگلیسی

تماس: 

ایمیل

Hr.mot2019@gmail.com  

شماره  تماس

0730838506

آدرس

انصاری وات، عقب راد تلویزیون ملی  وزارت ترانسپورت

ترتیب کننده

مسؤول مربوطه

تاریخ

 

 

 

 

 

                   

 

 برای اخذ فورم اینجا کلیک نماید

Related VacanciesShow all

Back to vacancies