تهیه و تدارک 13 قلم البسه مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها و 13 قلم البسه باب مورد ضرورت ریاست ح.م سرکهای ولایت کابل تحت دو لات

ali_muhssin

Publish Date

Closing Date

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی:

عنوان: تهیه و تدارک 13 قلم البسه مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها و 13 قلم البسه باب مورد ضرورت ریاست ح.م سرکهای ولایت کابل تحت دو لات.

وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان  واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک 13 قلم البسه مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها و 13 قلم البسه باب مورد ضرورت ریاست ح.م سرکهای ولایت کابل تحت دو لات با نمبر تشخصیه ((MOT/NRA/98/G-34/NCB  به اساس قرارداد باالمقطع اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق  شرایط مندرج  شرطنامه و قانون وطرزالعمل  تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی تاریخ 1398/7/27 ارایه نمایند.

حصول شرطنامه از آدرس:

ریاست تدارکات، اداره ملی سرکها، وزارت ترانسپورت، حوزه نهم، پکتیا کوت، مقابل قوماندانی جلب و جذب، آمریت تدارکات اجناس، مدیریت عمومی تدارکات اجناس-کابل-افغانستان از ساعت 8:30 صبح الی 3:30 بعد از ظهر(اوقات رسمی) ذریعه Flash میموری ، از ویبسایت وزارت ترانسپورت ((WWW.MOT.GOV.AF  و یا ویبسایت اداره تدارکات ملی www.npa.gov.af بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 27/7/1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر:

        1. مبلغ مجموعی تضمین آفر برای لات اول(13 قلم البسه باب مورد ضرورت ریاست ح.م سالنگها) 166،000 یکصدو شصت و شش هزار افغانی و برای لات دوم (13 قلم البسه باب مورد ضرورت ریاست ح.م سرکهای ولایت کابل) مبلغ 22،500 بیست و دو هزارو پنجصد افغانی  به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

 زمان آفرگشایی: روز شنبه 27 میزان 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر

 جلسه قبل از داوطلبی صرف برای لات اول : ( روز سه شنبه 16 میزان سال 1398 در اطاق جلسات ریاست تدارکات برگزار میشود).

 آدرس: اطاق جلسات ریاست تدارکات اداره ملی سرکها-وزارت ترانسپورت

  1. نوت: درصورتیکه تاریخ داده شده به روز  تصادف نماید که برای اداره تدارکاتی روز رخصتی باشد، تاریخ   برای تسلیمی و بازگشایی آفر عین وقت روز بعدی رسمی خواهد بود.

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۱۴:۴۲
Background image

ساختمان سرک دور بابا الی غنی خیل از کیلومتر (000+11 الی 607.81 +23) کیلومتر بطول مجموعی607.81 +12 ولایت ننگرهار (با فرش اسفالت

 اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم ترانسپورت در نظر دارد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۴ - ۹:۰
Background image

تهیه و تدارک 8 قلم تکنالوژی باب مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان: تهیه و تدارک 8 قلم تکنالوژی باب مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها:

وزارت ترانسپورت از تمام داوطلبان  واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسه . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۱ - ۱۱:۲۵
Background image

تهیه و تدارک دو نوع تیل(دیزل و پطرول) ریاست حفظ و مراقبت سالنگها بابت سال 1398

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود که اداره تدارکات ملی به نمایندگی از وزارت محترم ترانسپوت  ج.ا.ا در . . .

Back to tenders