تهیه و تدارک ( 23 قلم تایر باب و 23 قلم بطری باب) مورد نیاز ریاست حفظ و مراقبت سالنگها

ali_muhssin

Publish Date

Closing Date

موضوع: اعلان دعوت به داوطلبی:

عنوان: تهیه و تدارک) 23 قلم تایر باب و 23 قلم بطری باب) مورد نیاز ریاست حفظ و مراقبت سالنگها.

وزارت ترانسپورت ج.ا.ا از تمام داوطلبان  واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک) 23 قلم تایر باب و 23 قلم بطری باب) مورد نیاز ریاست حفظ و مراقبت سالنگها تحت دو لات با نمبر تشخصیه ((MoT/NRA/98/G-33/NCB تحت قرارداد بالمقطع اشتراک نموده و آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج  شرطنامه و قانون وطرزالعمل  تدارکات عامه ج.ا.ا بعد از نشر اعلان الی تاریخ 1398/08/27 ارایه نمایند.

حصول شرطنامه از آدرس

ریاست تدارکات، وزارت ترانسپورت، ناحیه 9, سرک پلچرخی- پکتیا کوت، مقابل قوماندانی جلب و جذب,کابل – افغانستان از ساعت 08:30 صبح الی 03:30 بعد از ظهر(اوقات رسمی) ذریعه Flash میموری و یا از ویبسایت وزارت ترانسپورت ((WWW.MOT.GOV.AF و همچنان از وبسایت اداره تدارکات ملی(WWW.NPA.GOV.AF) بدست آورده و تسلیمی آفرها الی تاریخ 1398/08/27 ساعت 02:00 بعد از ظهر که آخرین میعاد ضرب الاجل تسلیمی آفرها میباشد صورت میگیرد. آفرهای دیر رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر

مبلغ تضمین آفر برای تهیه و تدارک) 23 قلم تایر باب) مورد نیاز ریاست حفظ و مراقبت سالنگها لات اول مبلغ (246,000 دو صدو چهل و شش هزار) افغانی میباشد

مبلغ تضمین آفر برای تهیه و تدارک) 23 قلم بطری باب) مورد نیاز ریاست حفظ و مراقبت سالنگها لات دوم  مبلغ (65,000 شصت و پنج هزار) افغانی میباشد

مبلغ مجموعی تضمین آفر برای تهیه و تدارک هر دو لات) 23 قلم تایر باب و 23 قلم بطری باب) مورد نیاز ریاست حفظ و مراقبت سالنگها مبلغ (311,000) سیصدو یازده هزار) افغانی میباشد که به شکل تضمین بانکی بوده و شرایط اهلیت مطابق مندرجات صفحه معلومات داوطلبی میباشد.

زمان آفرگشایی: روز دو شنبه, 27 عقرب 1398, ساعت 02:00 بعد از ظهر

آدرس: وزارت ترانسپورت ، ریاست تدارکات, اطاق جلسات

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۹ - ۹:۶
Background image

پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل ( دیزل و پطرول) مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات بابت سال مالی 1399

عنوان: پروژه تهیه و تدارک دو نوع تیل ( دیزل و پطرول) مورد ضرورت ریاست اداری و خدمات بابت سال مالی 1399 .

اداره ملی سرکها وزارت ترانسپورت ج.ا.ا از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۹ - ۸:۵۹
Background image

تهیه و تدارک هشت قلم روغنیات مورد ضرورت اداره کار و عملیات

عنوان: تهیه و تدارک هشت قلم روغنیات مورد ضرورت اداره کار و عملیات

وزارت ترانسپورت ج.ا.ا از تمام داوطلبان  واجد شرایط  دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تهیه و تدارک هشت قلم روغنیات مورد . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۹ - ۸:۵۳
Background image

قرارداد پروژه تهیه و تدارک 13 قلم البسه باب مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سالنگها و 13 قلم البسه باب مورد ضرورت ریاست حفظ و مراقبت سرکهای ولایت کابل

موضوع :  اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

 

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت در نظر دارد، لات اول  . . .

Back to tenders