جلسه اداری و بودجه تدویر گردید

Ali Muhsin
یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۷ - ۱۴:۳
45

جلسه اداری و بودجه اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت تحت ریاست احمد جاوید همدرد معاون مالی و اداری با حضور حامد علمی انجنیر ارشد و شماری از روئسای اداره ملی سرک ها تدویر گردید.

جلسه با اتحاف دعا بروی شهدای حوادث اخیر در کشور و به امید برقراری صلح سرتاسری و دایمی در افغانستان آغاز گردید.

آقای همدرد صحبت های مقدماتی جلسه را آغاز نموده گفت، توجه جدی ما بر فراهم سازی سهولت های ترانسپورتی بوده که با استفاده از امکانات در دست داشته کوشش ها بر انکشاف زیربنای ترانسپورتی در کشور ادامه دارد.

مصرف نمودن موثر بودجه انکشافی سال 1398، پیشرفت فزیکی و مالی پروژه ها، چالش هاو تصامیم عملی در باره حفظ و مراقبت سرک ها قبل از رسیدن فصل زمستان موارد قابل بحث این جلسه بودند.

روئسا هر کدام بالنوبه در باره وضعیت و پیشرفت فزیکی و مالی پروژه ها برای اعضای جلسه معلومات ارایه نمودند.

معاون مالی و اداری برای روسای مربوطه هدایت داد تا با هماهنگی ریاست مالی کار های شان را به پیش ببرند و همچنان ریاست حفظ و مراقبت تا قبل از رسیدن فصل زمستان ضروریات شان را بخاطر حفظ و مراقبت سرک ها با وزارت شریک بسازند تا به آنها رسیدگی شود.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۳:۵۹
Background image

دیدار وزیر ترانسپورت با والی لغمان

انجنیر یما یاری وزیر ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان با محمد آصف ننگ والی لغمان در دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار والی لغمان ضمن سپاس و قدر دانی از توجه وزیر ترانسپورت. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۳:۵۶
Background image

دیدار وزیر ترانسپورت با والی تخار

انجنیر یما یاری وزیر ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان با عبدالحق شفق والی تخار در دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار دو طرف روی تطبیق پروژه های انکشافی وزارت ترانسپورت در. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۳:۵۴
Background image

دیدار وزیر ترانسپورت با والی هلمند

انجنیر یما یاری وزیر ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان با محمد یاسین خان والی هلمند در دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار والی هلمند از تطبیق پروژه های انکشافی و حفظ و مراقبتی. . .

BACK TO NEWS