جلسه اداری و بودجه تدویر گردید

Anwar Yaqoubi
یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۷ - ۱۴:۳
45

جلسه اداری و بودجه اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت تحت ریاست احمد جاوید همدرد معاون مالی و اداری با حضور حامد علمی انجنیر ارشد و شماری از روئسای اداره ملی سرک ها تدویر گردید.

جلسه با اتحاف دعا بروی شهدای حوادث اخیر در کشور و به امید برقراری صلح سرتاسری و دایمی در افغانستان آغاز گردید.

آقای همدرد صحبت های مقدماتی جلسه را آغاز نموده گفت، توجه جدی ما بر فراهم سازی سهولت های ترانسپورتی بوده که با استفاده از امکانات در دست داشته کوشش ها بر انکشاف زیربنای ترانسپورتی در کشور ادامه دارد.

مصرف نمودن موثر بودجه انکشافی سال 1398، پیشرفت فزیکی و مالی پروژه ها، چالش هاو تصامیم عملی در باره حفظ و مراقبت سرک ها قبل از رسیدن فصل زمستان موارد قابل بحث این جلسه بودند.

روئسا هر کدام بالنوبه در باره وضعیت و پیشرفت فزیکی و مالی پروژه ها برای اعضای جلسه معلومات ارایه نمودند.

معاون مالی و اداری برای روسای مربوطه هدایت داد تا با هماهنگی ریاست مالی کار های شان را به پیش ببرند و همچنان ریاست حفظ و مراقبت تا قبل از رسیدن فصل زمستان ضروریات شان را بخاطر حفظ و مراقبت سرک ها با وزارت شریک بسازند تا به آنها رسیدگی شود.

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۹:۱۷
Background image

ساختمان سرک یکاولنگ - دره صوف 15 فیصد پیشرفت کاری دارد

این سرک دارای 183.6 کیلومتر طول، 7 متر خط عبوری، 3 متر شانه های اسفالتی در دو طرف سرک، 2 متر شانه خاکی و 389 پایه پل و پلچک را دارا می باشد که به قیمت 204,990,950.77 دالر آمریکایی با یک. . .

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۱۰:۱۴
Background image

کار اعمار و ساختمان سرک چاه انجیر- گرشک 90 فیصد پیشرفت کاری دارد

این سرک اسفالتی دارای 31.6 کیلومتر طول، 10 متر عرض که 7 متر آن عرض موتر رو می باشد، 7 پایه پل و 27 پایه پلچک را نیز دارا می باشد که به قیمت 33,744,811.5 دالر امریکایی اعمار و ساختمان می. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۱ - ۱۰:۳۴
Background image

رئیس جمهور غنی: در ۱۸ سال گذشته ما کشور وارداتی بودیم، حالا به صادراتی مبدل می شویم

محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از ظهر امروز، در مراسم تجلیل از فرستادن نخستین محموله‌ی تجارتی افغانستان، از طریق بندر حیرتان به کشور چین، اشتراک و سخنرانی کرد.

در این. . .

BACK TO NEWS