جلسه بررسی طرح اجرایی شدن پلان تطبیقی موافقتنامه چابهار تحت ریاست محترم انجنیر محمد خان معاون اول ریاست اجرائیه تدویر و در قسمت گنجانیدن نظریات سکتور خصوصی تاکید صورت گرفت.

Anwar Yaqoubi
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ - ۱۰:۱۴
lajward

این جلسه در قصرمرمرین با اشتراک نماینده گان با صلاحیت وزارت خانه های ذیدخل برگزار، محترم امام محمد وریماچ معین مالی واداری وزارت ترانسپورت، در رابطه به پیشرفت های کار عملی موافقتنامه چابهار، اولین نشست کمیته پیگری در جمهوری اسلامی ایران جهت هماهنگی های بیشتر و ایجاد فضای مناسب به سرمایه گذاران افغان در بندر چابهار همچنان در باره پلان تطبیقی این موافقتنامه به حاضرین به شکل مفصل معلومات ارائیه نموده وبر تعهدات وزارت ترانسپورت را در قسمت تسریع بخشیدن کار های عملی موافقتنامه چابهار تاکید نمود.
در جلسه بعد از بحث ها و تبادل نظر، معاون اول ریاست اجرائیه از تلاش های وزارت ترانسپورت درقسمت عملی نمودن موافقتنامه چابهار، تقویت و گسترش روابط ترانسپورتی، ترانزیتی و تجارتی با کشور های همسایه و منطقه ستایش نموده، وزارت ترانسپورت را اداره مسول درجه اول این موافقتنامه عنوان نموده، وظیفه سپرد تا پلان تطبیقی متذکره با در نظرداشت سکتور خصوصی تا یک هفته آینده نهائی گردد.
دهلیزترانسپورتی وترانزیتی چابهار در منطقه قابل اهمیت بوده و در اولویت سیاست اقتصادی دولت افغانستان قرار داشته و این کریدور میتواند حوزه آسیا جنوبی و آسیای مرکزی را به لحاظ ترانزیتی و ترانسپورتی وصل نماید.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۹:۳
Background image

نشست مشترک بمنظورنهایی سازی یاداشت تفاهمنامه برای احداث پل جدید سواره رو ابریشم، بر روی دریای هلمند میان ادارات ذیربط، در اداره ترانسپورت جاده برگزار گردید .

نشست هماهنگی بمنظورنهایی سازی یاداشت تفاهمنامه احداث پل دوم بر روی دریای هلمند در مرز میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران، با اشتراک نماینده گان وزارت های محترم امور. . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۵ - ۱۰:۱۱
Background image

تدویرجلسه بمنظور آماده گی ها برای برگزاری هفتمین اجلاس حمل ونقل میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران در اداره ترانسپورت جاده.

دومین نشست آماده گی ها برای برگزاری هفتمین اجلاس حمل و نقل جاده یی بین المللی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران با اشتراک نماینده گان ادارات ذیربط تحت ریاست امام محمد. . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۵ - ۱۰:۸
Background image

در هفته آینده پنج بندرترانسپورتی کابل با سیستم بانکی وصل گردیده و تمام تکس ها و عواید ترانسپورتی از طریق بانک ملی افغان جمع آوری و به حساب دولت افغانستان واریز میشود.

نشست مشترک که میان محترم امام محمد وریماچ معاون مالی واداری و وارسی کننده اداره ترانسپورت جاده و محترم عبدالعزیز بابکرخیل رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان برگزار گردید. ایشان در رابطه به. . .

BACK TO NEWS