جلسه به منظور پیشرفت ها، چالش ها و مطالعه دقیق متن پلان تطبیقی موافقتنامه چابهار با اشتراک نماینده گان ادارات ذیدخل در اداره ترانسپورت جاده برگزار گردید.

Anwar Yaqoubi
پنجشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۶ - ۱۱:۱۵
chahbahar

جلسه تحت ریاست محترم امام محمد وریماچ معاون مالی واداری و وارسی کننده ترانسپورت جاده وزارت ترانسپورت با اشتراک نمایندگان وزارت خانه های امورخارجه، دفاع ملی ، امور داخله ، مالیه ، زراعت و مالداری ، ریاست عمومی ترافیک، بانک ملی، اطاق تجارت وصنایع و شرکت های ترانسپورت دایر و در رابطه به پیشرفت کاری، مشکلات، پیشنهادات و مطالعه دقیق متن پلان تطبیقی موافقتنامه چابهار بحث های همه جانبه صورت گرفت.
در جلسه بعد از بحث های همه جانبه ادارات ذیدخل در رابطه به پشرفت های کاری شان در بخش های مختلف به ویژه پیشرفت های تاسیسات پورت زرنج، پروپوزل ایجاد شرکت مشترک کشتی رانی میان افغانستان و هندوستان،َ تسهیل ویزه، تسهیلات ترانسپورتی و ترانزیتی معلومات داده به ادارات ذیدخل هدایت داده شد که به اساس مسولیت ها و روابط کاری، فعالیت بازارچه های غیرقانونی را درخاک افغانستان متوقف و در بخش صدور ویزه اقدامات عملی را روی دست گرفته در جلسه بعدی گزارش ارایه نمایند.
آقای وریماچ، عملی نمودن تعهدات متن موافقتنامه بندر چابهاررا از اولویت های حکومت وحدت ملی عنوان نموده از ادارات ذیدخل خواست تا در قسمت پیشرفت ها و ایجاد تسهیلات به سرمایه گذاران در بخش صادرات وواردات تلاش های جدی را روی دست گیرند.
در اخیر نماینده گان ادارات ذیدخل در قسمت عملی نمودن وظایف ومسولیت هایشان با هماهنگی وزارت ترانسپورت تعهد نمودند.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۸/۳/۴ - ۱۱:۵۵
Background image

ترمینل ترانسپورتی پایتخت با سرمایه گذاری سکتور خصوصی رسما ازطرف محترم ديپلوم انجنير یما یاری وزیر ترانسپورت، محترمه حسن بانو غضنفر سرپرست اداره سرمياشت، با اشتراك مقامات دولتي، نماينده گان محترم مردم در مجلسين شورای ملی، والي محترم كابل، نماينده گان سكتور

نظر به تعهدات حکومت وحدت ملی و رهبری وزارت ترانسپورت در جهت ساختن زیربنا های ترانسپورتی و آوردن اصلاحات در بخش ارائه خدمات ترانسپورتی امروز ، فعاليت ترمینل ترانسپورتی مسافربری پایتخت. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۸:۳۴
Background image

جلسه پیشرفت کاری، حل مشکلات و دریافت پیشنهادات در خصوص تطبیق پلان تطبیقی موافقتنامه چابهار

نشست تعقیبی چابهار جهت پیگیری موضوعات مرتبط به پیشرفت ها و چالشها در کریدور بندر چابهار تحت ریاست محترم امام محمد وریماچ معاون مالی و اداری و وارسی کننده، اداره تنظیم ترانسپورت جاده در. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۱ - ۱۱:۲
Background image

جلسه اولويت بندي اهداف برنامه انكشاف پايدار (SDG) براي اداره ترانسپورت جاده دایر گردید.

جلسه اولويت بندي اهداف برنامه انكشاف پايدار (SDG) براي اداره ترانسپورت جاده با اشتراک نماینده گان سازمان ملل متحد، رياست محترم اجراييه و كارمندان تخنيكي بخش مربوطه تحت رياست محترم امام. . .

BACK TO NEWS