جلسه تحت ریاست محترم امام محمد وریماچ معاون مالی و اداری و وارسی کننده اداره ترانسپورت جاده برگزار گردید

Anwar Yaqoubi
یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۲ - ۱۱:۱۴
jalasa

جلسه تحت رياست محترم ويس سلطاني رئيس عمومي ترانسپورت زميني و با اشتراك محترم سيد نور احمد نوري معاون عملياتي بانك ملي افغان، روسا و نماينده گان شركت هاي ترانسپورتي داير و روي آغاز پرداخت كميشن ترانسپورتي به منظور مبارزه عليه فساد اداري و جمع آوري شفاف عوايد ترانسپورتي معلومات داده شد.
معاون عملياتي بانك ملي افغان از آماده گي هايشان به منظور جمع آوري عوايد ترانسپورتي خبر داد.
در همين حال آقاي سلطاني، آغاز اين برنامه را در ابتدا از رياست عمومي ترانسپورت زميني عنوان نموده گفت: در آينده نزديك به منظور ايجاد سيستم جمع آوري شفاف عوايد ترانسپورتي اين برنامه در بنادر كابل عملي بعدا در تمام ولايات كشور تطبيق ميگردد.
همچنان روسا و مسولين شركت هاي ترانسپورتي از اقدامات رياست عمومي ترانسپورتي زميني به منظور ايجاد شفافيت و تسهيلات ترانسپورتي خورسندي كرده در قسمت تطبيق بهتراين برنامه تعهد نمودند.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۸/۳/۴ - ۱۱:۵۵
Background image

ترمینل ترانسپورتی پایتخت با سرمایه گذاری سکتور خصوصی رسما ازطرف محترم ديپلوم انجنير یما یاری وزیر ترانسپورت، محترمه حسن بانو غضنفر سرپرست اداره سرمياشت، با اشتراك مقامات دولتي، نماينده گان محترم مردم در مجلسين شورای ملی، والي محترم كابل، نماينده گان سكتور

نظر به تعهدات حکومت وحدت ملی و رهبری وزارت ترانسپورت در جهت ساختن زیربنا های ترانسپورتی و آوردن اصلاحات در بخش ارائه خدمات ترانسپورتی امروز ، فعاليت ترمینل ترانسپورتی مسافربری پایتخت. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۳/۲ - ۸:۳۴
Background image

جلسه پیشرفت کاری، حل مشکلات و دریافت پیشنهادات در خصوص تطبیق پلان تطبیقی موافقتنامه چابهار

نشست تعقیبی چابهار جهت پیگیری موضوعات مرتبط به پیشرفت ها و چالشها در کریدور بندر چابهار تحت ریاست محترم امام محمد وریماچ معاون مالی و اداری و وارسی کننده، اداره تنظیم ترانسپورت جاده در. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۱ - ۱۱:۲
Background image

جلسه اولويت بندي اهداف برنامه انكشاف پايدار (SDG) براي اداره ترانسپورت جاده دایر گردید.

جلسه اولويت بندي اهداف برنامه انكشاف پايدار (SDG) براي اداره ترانسپورت جاده با اشتراک نماینده گان سازمان ملل متحد، رياست محترم اجراييه و كارمندان تخنيكي بخش مربوطه تحت رياست محترم امام. . .

BACK TO NEWS