جلسه رسیده گی به مشکلات ترانسپورتی و تجارتی در بندر تورخم تحت ریاست محترم محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت، با اشتراک نماينده ادارات ذیدخل و سكتور خصوصي دایرگردید.

Anwar Yaqoubi
چهارشنبه ۱۳۹۷/۹/۲۸ - ۹:۵۰
Minister

به اساس هدایت مقام عالی ریاست جمهوری، جلسه مشترک هماهنگی تحت ریاست محترم محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت، با اشتراک محترمه کامله صدیقی معین امور تجارتی و سرپرست وزارت صنعت وتجارت، محترم عبدالله رقیبی معین عواید وگمرکات وزارت مالیه، نماینده گان وزارت دفاع ملی، امور داخله، امور خارجه، محترم خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان، نماینده گان سکتور خصوصی ومالکین وسایط ترانسپورتی دایر گردید.
ابتدا محترم خان جان الکوزی و مالکین وسایط ترانسپورتی در رابطه به مشکلات و موانع سدراه ترانسپورت و تجارت شان دربندر تورخم صحبت نموده . در قسمت رسیده گی به این مشکلات اقدامات عملی ادارات ذیدخل را تقاضا کردند.
وزیر ترانسپورت، رسیدگی به مشکلات بخش سکتور خصوصی و آوردن تسهيلات لازم به آنان را از وظايف اصلي ادارات مربوطه عنوان نموده به روئساي وزارت ترانسپورت هدایت داد تا موضوع را به شکل جدی تعقیب و درجهت حل آن با هماهنگي بخش هاي ذيربط اقدام نمایند.
دراین جلسه بعداز بحث های همه جانبه میان اشتراک کننده گان، درقسمت جلوگیری از تراکم وسایط ترانسپورتي و ایجاد نظم در بندر تورخم، انتقال وسایط ترانسپورتی باهمکاری ادارات ذیدخل به جایداد وزارت ترانسپورت، شناسايي اشخاص و افراد استفاده جو از نام ترانسپورت و معرفي آنان به نهادهای عدلی و قضایی، شريك ساختن طرح مشخص سكتور خصوصي با ادارات ذيدخل جهت بيرون رفت از مشكلات فيصله به عمل آمده و نماينده گان ادارات مربوطه در راستاي عملي نمودن آن تعهد كردند.
همچنان قرار است تحت ریاست معین مالی واداری وزارت ترانسپورت هئیت به ولایت ننگرهار سفر نموده موضوع را با همکاری وهماهنگی ادارات ذیدخل و سکتور خصوصی به‌شکل همه جانبه بررسی نمایند تا اقدامات عملی روی دست گرفته شود.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۱۴:۴۶
Background image

افتتاح دو نماینده گی بانک ملی افغان، بمنظور جمع آوری عواید ترانسپورتی در بنادر ترانسپورتی شرق و ده سبز کابل.

به اساس تعهدات رهبری وزارت ترانسپورت به منظور ایجاد سیستم های الکترونیکی، بانکی سازی جمع آوری عواید ترانسپورتی با استفاده از بانکداری نوین و مبارزه علیه فساد اداری در بخش های این وزارت. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۱۴:۴۴
Background image

افتتاح دو نماینده گی بانک ملی افغان، بمنظور جمع آوری عواید ترانسپورتی در بنادر ترانسپورتی شرق و ده سبز کابل.

به اساس تعهدات رهبری وزارت ترانسپورت به منظور ایجاد سیستم های الکترونیکی، بانکی سازی جمع آوری عواید ترانسپورتی با استفاده از بانکداری نوین و مبارزه علیه فساد اداری در بخش های این وزارت. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۳ - ۱۵:۳۰
Background image

به مناسبت صدومین سالروز استقلال افغانستان” “گفتمان علمی بندر چابهار با اشتراک مقامات دولتی، دیپلومات های کشور های عضو موافقتنامه چابهار واساتید دانشگاه ها، در دانشگاه کابل برگزار گردید.

به پیشواز از صدومین سالروز استرداد و استقلال افغانستان، گفتمان علمی بندر چابهار به ابتکار اداره امور ریاست جمهوری و پوهنتون کابل با حضور محترم استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و. . .

BACK TO NEWS