جلسه کمیته های ده گانه جهت تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، در رابطه به طرح ترانسپورت عامه در وزارت ترانسپورت دایر گردید.

Anwar_Yaqobi
شنبه ۱۳۹۹/۹/۱ - ۱۰:۴۹
1

جلسه مشترک نهاد های ذیدخل جهت تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، در مورد طرح ترانسپورت عامه، تحت ریاست دوکتور اکبرجان پولاد معین پالیسی و تخنیکی وزارت ترانسپورت، با اشتراک نماینده گان ادارات ذیدخل دایر گردید.

آقای پولاد تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری را، به منظور تنظیم و عرضه خدمات ترانسپورتی در شهر کابل از اولویت های کاری رهبری وزارت ترانسپورت عنوان نموده، تاکید نمود که با همکاری ادارات ذیدخل و کمیته های 10 گانه به شکل دوامدار و هماهنگی کامل، مسولیت هایشانرا انجام داده، هفته وار گزارش شانرا به سکرتریت این کمیته ها شریک و اقدامات عملی انجام گردد.

در ادامه، بعداز گزارش کمیته های مربوطه و نظریات اشتراک کننده گان جلسه، تصمیم گرفته شدتا تمام کمیته ها وظایف شانرا روزانه در سطح شهر کابل با هماهنگی ادارات ذیدخل انجام دهند.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۹/۹/۱ - ۱۰:۴۹
Background image

جلسه کمیته های ده گانه جهت تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، در رابطه به طرح ترانسپورت عامه در وزارت ترانسپورت دایر گردید.

جلسه مشترک نهاد های ذیدخل جهت تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، در مورد طرح ترانسپورت عامه، تحت ریاست دوکتور اکبرجان پولاد معین پالیسی و تخنیکی وزارت ترانسپورت، با اشتراک نماینده گان. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱ - ۹:۱۲
Background image

جلسه به منظور تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، در مورد طرح ترانسپورت عامه، در وزارت ترانسپورت دایر گردید.

جلسه مشترک تحت ریاست قدرت الله ذکی نامزد وزیر وسرپرست وزارت ترانسپورت، با اشتراک نماینده مشاوریت ترانسپورتی مقام عالی ریاست جمهوری، قوماندان امنیه کابل، رئیس ترافیک، نماینده گان وزارت. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۵ - ۹:۶
Background image

دیدار و ملاقات سرپرست و نامزد وزیر وزارت ترانسپورت با معاون سفیر ایالات متحده امریکا مقیم کابل.

در دیدار که محترم قدرت الله ذکی نامزد وزیروسرپرست وزارت ترانسپورت در دفتر کارشان با محترم جان مک کری معاون سفیر ایالات متحده امریکا داشت، آقای مک کری از فرصت ملاقات با جناب ذکی ابراز. . .

BACK TO NEWS