زنده گی نامه وزیر

بیوگرافی مختصر

قــــــــــدرت الله "ذکــــــــــــی"

شــــــــهرت:

نام:                قدرت الله

تخلص:           "ذکی"

ولد:               شهید مولوی عزت الله

تاریخ تولد:      26 ساله  1384

محل تولد:        حوزه سیاب ولسوالی بنگی ولایت تخار

حالت مدنی:       متاهل

شماره تماس:    +93  789 711 711

ایمیل آدرس:      qudrat.zaki@gmail.com

تحصــــــــــــیل:

  1. 2005/02/18 -  فارغ فاکولته ژورنالیزم پوهنتون استانبول کشور ترکیه.
  2. 2018/05/24 -  فارغ فاکولته حقوق و علوم سیاسی پوهنحی قضا و حارنوالی موسسه

            تحصیلات عالی ادراک.

  1. لیسه      لیسه عالی آریانا مهاجرین اسلام آباد

 

زبان هــــــــــا:

بلدیت به زبان های تورکی، انگلیسی، اردو، پشتو، فارسی، عربی و اوزبیکی

تجــــــــربه کاری:

1389/09/8  -  نماینده منتخب مردم ولایت تخار در  دور شانزدهم ولسی جرگه: 

  • نماینده گی از مردم تخار در شورای ملی؛
  •  عضو کمیسیون اقتصاد ملی ولسی جرگه؛
  •  رئیس گروپ دوستی پارلمانی جمهوری اسلامی افغانستان و کشور دوست جمهوری ترکیه؛
  •  رئیس گروپ پارلمانی سعادت ملی .

2015- 2018   :  عضو شورای عالی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی افغانستان.

1386  رئیس بنیاد ذکی شهید.