درباره وزیر

جلالتمآب محترم انـجــینیر یــمــا "یاری"

 

وزیر ترانسپورت

 

وزیر جدید یما یاری

 

ماستر علوم انجنیری،اداره تجارت از پوهنتون معتبر بین المللی امپریل کالج لندن (Imperial College London ) است.

یما یاری فرزند راز محمد یاری در سال 1360 خورشیدی در یک خانواده متدین و روشنفکر در ولایت هرات چشم به جهان گشوده است. وی تعلیمات ابتدایه و متوسطه را در زادگاه و ولایت کابل انجام داده اما تحصیلات عالی خویش را در مقاطع مختلف در نهاد های معتبر علمی خارج از کشور به پایان رسانیده است.

مدارک تحصیلات عالی موصوف قرار ذیل است:

دیپلوم لیسانس درجه اول در حوزه علوم انجنیری ساختمانی از پوهنتون معتبر بین المللی برایتون کشور انگلستان. جایزه ویژه محصل ممتاز از انستیتوت انجنیری ساختمان ( ICE) آن کشور به موجب تلاش های فوق العاده و ارائه پژوهش های علمی و تخصصی در حوزه مطالعات انجنیری ساختمانی کسب نمود. موصوف برای ادامه تحصیلات عالی در مقطع کارشناسی ارشد ( ماستری) وارد پوهنتون بین المللی، معتبر و مشهور کشور انگلستان امپریال کالج لندن گردید که در سال 2010 میلادی گواهی نامه کارشناسی ارشد (ماستری) خویش را در رشته علوم انجنیری و اداره تجارت به دست آورد.

آقای یاری به مثابه جوان اصلاح طلب و رسالتمند در حکومت وحدت ملی و پیش از آن در راه خدمت به وطن وظایف ذیل را بطور شایسته انجام داده است.

آقای یاری تجربه کار به صفت رئیس عمومی ادارۀ تدارکات ملی را در کارنامه خویش دارد. فعالیت های چشمگیری و ارزشمند موصوف در ادارۀ تدارکات ملی از سوی مراجع معتبر ملی و بین المللی که در حوزه تدارکات و شفافیت عرضه خدمات حکومتداری فعالیت مینمایند در راستای نهادینه نمودن فرایند اصلاحات فراگیر در دستگاه تدارکات کشور و مبارزه با فساد که موجب ارتقا سلامت نظام تدارکات کشور، تآمین شفافیت در مراحل مختلف، کنترول مؤثر وجوه عامه و تآمین اصل اقتصادی پروژه ها گردید مورد تائید، تمجید و تقدیر قرار گرفته است. اصلاحات به میان آمده در دوره تصدی ایشان در این اداره بازتاب ملی و بین المللی داشته که نقش مستقیم در صعود بی پیشینه جایگاه کشور در فهرست سازمان شفافیت بین المللی به لحاظ کشور های آلوده به فساد داشت. ضمناً حین تصدی ریاست متذکره، موصوف عضویت شورای عالی اقتصادی را نیز داشت. ارائه طرح های اقتصادی، نظرات سودمند و اشتراک فعال در این شوار را همچنان با خود در کارنامه دارد.
در اوایل سال 2012 میلادی موصوف به عنوان مشاور با وزارت فواید عامه فعالیت نموده و سپس در سال 2013 میلادی با اداره مستقل خط آهن افغانستان به حیث مشاور ارشد در امر تآسیس و انکشاف این اداره فعالیت های بس بزرگ و ارزشمند را انجام داده است. در واقع این فعالیت ها موجب گردید تا این اداره بتواند عضویت اتحادیه بین المللی خطوط آهن(UIC) و سازمان بین المللی همکاری خطوط آهن ( OSJD) کسب نماید.
از سال 2006 میلادی الی 2011 میلادی ایشان با کمپنی های معتبر و بزرگ بین المللی چون واترمن گروپ ( Waterman Group)، کپیتا سایمندز ( Capita Symonds) و کراس ریل (Cross Rail) در پست های مختلف به عنوان انجنیری مسلکی ساختمان و امور زیر بنا های خطوط آهن در کشور انگلستان فعالیت و ایفای وظیفه نموده است. و از تجربه شایان کار با کمپنی های بین المللی نیز برخوردار است.
قابل ذکر است که کارکرد های آقای یاری در مقاطع و مراجع مختلف مورد تقدیر و تمجید مقامات رهبری، سازمان های بین المللی و نهادهای مدنی قرار گرفته است


در آخرین مورد، جلالتمآب رئیس جمهور ج.ا.ا با تفویض مدال عالی دولتی غازی میر مسجدی خان از کارکرد ها و دستآورد های ایشان در ریاست عمومی اداره تدارکات ملی تقدیر و تمجید بعمل آوردند.
سر آنجام بتاریخ 15 اسد سال 1396 ذریعه فرمان مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان آقای یاری به عنوان سرپرست وزارت فواید عامه توظیف گردیدند. در همین حال طی صدور حکم جداگانه موصوف همچنان نامزد وزیر وزارت فواید عامه معرفی گردیده است.