زندگی نامه محمد یما شمس، رئیس عمومی اداره خط آهن افغانستان و سرپرست وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان

​    ​بیوگرافی

زندگی نامه محمد یما شمس، رئیس عمومی اداره خط آهن افغانستان و سرپرست وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان

محترم محمد یما شمس در سال 1980 میلادی در کابل در یک خانواده روشنفکرو متدین به دنیا آمده است.

وی مکتب را در پاکستان تکمیل نموده، دیپلوم علوم کامپیوتر را از ساینس کالج در سال ۲۰۰۲ و لیسانس علوم سیاسی  خود را از پوهنتون بلوچستان در سال ۲۰۰۵ بدست آورد.

درماه مارچ ۲۰۰۷ وی  با بدست آوردن بورسیه دوره ماستری کشور هندوستان از طریق وزارت تحصیلات عالی افغانستان توانست ماستری خود را در بخش اداره تجارت (MBA ) از مؤسسه تحصیلات  اداره بین الملل در دهلی نوبدست بیآورد.

محترم شمس از سال ۲۰۰۴ بارها برای کمک به بازسازی کشور به افغانستان سفر کرده است. وی حمایت های مشورتی به وزارت شهر سازی و مسکن و ولایت کندهار برای توسعه برنامه ریزی استراتژیک ملی توسعه افغانستان (ANDS) ) ارائه نموده است و برای نخستین بار مرکز زنان را در بخش آموزش های تکنالوژی معلوماتی در ولایت کندهار به کمک مالی  نهادهای کمک کننده تأسیس نمود.

وی در ۲۰۰۵ به کابل برگشت و درریاست دفتر وزارت شهرسازی و مسکن آغاز به کار نمود، همچنان  وی نقش مهمی در ایجاد ظرفیت در وزارت ، برنامه ریزی و مدیریت پروژه ها و نماینده این وزارت در کمیسیون عالی DDR به عنوان منشی کمیسیون تحت رهبری مقام عالی ریاست جمهوری افغانستان ایفای وظیفه نموده است.

در ماه سپتمبر سال۲۰۰۵  به عنوان مسؤل دفتر و امور پارلمانی وزیر فواید عامه تقرر حاصل نمود. وی منحیث نماینده وزارت در هماهنگی با وزارتخانه ها و نهادهای ملی و بین المللی برای جذب سرمایه برای زیرساخت های حمل و نقل و هماهنگی امور دونر ها ایفای وظیفه نموده است.

در سال ۲۰۰۷   آقای شمس مجدداً به عنوان مشاور ارشد امور مالی و اداری وزارت فوایدعامه آغاز به کار نمودند که  در بخش های تخنیکی، حقوقی، تحلیل های اقتصادی و مالی، ارتقای ظرفیت، ایجاد میکانیزم تطبیق تدارکات و رهبریت مشاورین داخلی و خارجی نقش مهمی ایفا نموده است.

وی در سال ۲۰۰۸ بحیث مسؤل واحد تطبیق اصلاحات ( RIMU) وزارت فوایدعامه از طریق کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی پیوست که در نتیجه فعالیت های موثر شان در بخش ارتقای ظرفیت ، سیستم سازی، اصلاحات، سازمان سازی و هماهنگی امور مالی و تخنیکی با دونرها در وزارت فواید عامه توانست در بخش های مختلف منجمله طرح و تنظیم تشکیلات وزارت ،ایجاد ریاست منابع بشری ، منظوری تشکیلات ریاست خط آهن، تطبیق ریفورم سازی از پی ای ای به سیستم جدید رتب و دیگر بخش ها نقش اساسی ایفا نماید.

در سال ۲۰۱۰ ، آقای شمس به عنوان رئیس اداره ارتقای ظرفیت وزارت فوایدعامه تقرر حاصل نمود که در نتیجه تلاش و زحمات ایشان، طرح و تشکیل ادراه خط آهن افغانستان در چارجوب وزارت فواید عامه، ایجاد لابراتوار های ملی در مشوره با مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری، طرح و تشکیل ریاست عمومی حق العبور جهت بلند بردن عواید و موثریت مصارف، احیای مجدد قوای کار و فعالیت آن در همکاری با دونر ها بخصوص قوای ناتو و ایساف و رهبری این بخش، نهایی  سازی مقرره ها و طرزالعمل ها، اجراات در بخش انجنیری، ظرفیت سازی و دیگر موارد از جمله فعالیت ها و اجراات عمده وی بشمار می رود.

بخاطر دستاوردهای شایان آقای شمس، وی در سال ۲۰۱۲ در بست مافوق رتبه بحیث رئیس اداره خط آهن افغانستان در چوکات وزارت فواید عامه تقرر حاصل نمود  که در نتیجه تلاش و زحمات وی  در بخش خط آهن گام های بیشتری عملی به هدف اتصال منطقه از جمله اخذ منظوری اداره از شورای عالی اقتصادی افغانستان، تشکیلات، پلان انکشافی ۲۵ ساله، قانون، مقررات و طرز العمل ها، انجام بیش از ۳۲۰۰ کیلومتر مطالعات امکان سنجی، سروی و دیزاین مطابق پلان انکشافی، بلند رفتن بی سابقه عواید، بدست آوردن عضویت در سازمان های  UIC ، OSJD ، ASEAN ، CoTIF ، تطبیق پروژه های حیرتان، مزار، تورغندی و اقینه، مدیرت از تمام امور خط آهن در هماهنگی با کشور های آسیای میانه و سایر کشور ها و ایجاد روابط حسنه با آنها و فعال نمودن دفاتر ولایتی برداشته شده و این کار باعث تقویت روابط  تجارتی، ترانزیتی و اقتصادی افغانستان با سایر کشور ها گردیده است.

محترم یما شمس در سال ۲۰۱۶ در بست خارج رتبه بحیث رئیس عمومی اداره مستقل خط آهن آفغانستان تقرر حاصل نمود، همچنان اقای شمس در سال ۲۰۱۹ درکنار مسؤلیت های خویش، سرپرستی اداره ملی سرک ها را نیز به عهده داشت.

طی سال های گذشته اقای شمس منحیث  مسؤل درجه یک اداره سفر های کاری به کشور های مختلف انجام داده که در نتیجه آن موافقتنامه های مختلف با کشور های آسیای میانه و سایر کشور ها به هدف اتصال منطقه و تقویت روابط تجارتی و ترانزیتی به امضا رسیده است. همچنان  برای  صد ها نفر افغان در کشور های مختلف زمینه تحصیلات عالی  تخنیکی فراهم گردید است.

آقای شمس به نمایندگی از سکتور ترانسپورت و حکومت افغانستان در بیشترین برنامه ها و کنفرانس های مختلف ملی و بین المللی به هدف تقویت سکتور ترانسپورت، حکومتداری خوب، رهبریت، شریک ساختن و استفاده از  تجارب و اتصال منطقوی اشتراک نموده است.

همچنان وی به هدف اشتراک  درسیمینار ها و برنامه های مختلف آموزشی تخصصی به کشور های آمریکا، جاپان، فرانسه، سنگاپور، چین، بروکسل، هندوستان و دیگر کشور ها سفرهای رسمی نموده است.

طی سالهای گذشته در نتیجه تلاش و زحمات شان در کنار بدست آوردن دو تقدیر نامه درجه اول مقام عالی ریاست جمهوری و به دها تقدیر نامه از سوی ادارات و سازمان های مختلف، بتاریخ ۱۱/۷/۱۳۹۶ توانست مدال عالی دولتی میر مسجدی خان را از سوی جلالتمآب رئیس جمهوری اسلامی افغانستان نیز بدست بیآورد.

محترم یما شمس، رئیس عمومی اداره خط آهن افغانستان بتاریخ ۹/۱۱/۱۳۹۸ برعلاوه وظیفه فعلی شان بحیث سرپرست وزارت ترانسپورت نیزتقرر حاصل نمودند.