دریور(2) بست

Anwar_Yaqobi
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲ - ۱۴:۳
1

Publish Date

Closing Date

پس منظر وزارت ترانسپورت :

وزارت ترانسپورت یکی از وزارت های کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی حکومت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل موثر، مصون، قابل دسترس، سازگار با محیط زیست و اقتصادی جهت عرضه خدمات بهتر در سطح ملی و بین المللی با همکاری شرکت ها و سکتور خصوصی به منظور رشد اقتصادی کشورمیباشد.

عنوان وظیفه

کارکن ماهر (دریور)

بست

بست ۷

وزارت/ اداره

وزارت ترانسپورت

بخش مربوطه

مدیریت عمومی ترانسپورت

موفعیت پست

مرکز

گزارشده بست

مدیر عمومی ترانسپورت

گزارش گیر از

 

کٌد بست

45-90-05-063

 

هدف وظیفه: انتقال کارکنان و اطمینان از فعال بودن واسطه نقلیه جهت حمل و نقل کارکنان وزارت در اوقات معین با رعایت قوانین ترافیک.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی

وظایف تخصصی:

  1.  حصول اطمینان کامل از فعال بودن واسطه مربوطه بطور دوامدار مطابق به سجل که به وی محول میگردد؛
  2. انتقال آمر مربوطه به استقامت های تعیین شده و برعکس آن به دفتر حسب هدایت مسئولین مربوطه؛
  3. استفاده درست و مسئولانه از واسطه مربوطه جهت جلوگیری از بروز عوارض ، فرسایش و استهلاک قبل از وقت آن؛
  4. پیروی از همه قوانین ترافیکی در جریان رانندگی به منظور جلوگیری از حادثه ترافیکی.
  5. توقف و پارک نمودن موتر بعد از ختم وظایف رسمی در محل معین جهت جلوگیری از بی نظمی در صحن اداره مربوطه.
  6. تحویل و اعاده پرزه جات داغمه که تجدید شده غرض صورت حسابی.
  7. حفظ اسناد مربوطه مانند جواز سیر، لایسنس و کتابچه گردش جهت تنظیم بهتر امور دریوری شان.
  8. ارایه گزارش نیازمندیهای وسایط مانند روغنیات، پرزه جات و غیره به مأمور ورکشاپ و ترانسپورت غرض اکمال.

وظایف مدیریتی:

 

  1.  ارائه گزارش شفاهی از اجراآت مربوطه بمنظور مطلع ساختن آمر مستقیم و آمرین ذیصلاح؛
  2. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت سپرده میشود.

وظایف هماهنگی: تامین ارتباط با ورکشاپ مربوط وزارت ترانسپورت و تانک تیل

شرایط استخدام: این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7 و 8 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیار های ذیل ترتیب گردیده است:

رشته تحصیلی: داشتن سند لایسنس دریوری مطابق کتگوری عراده جات که جوانامه برای آن اعتبار دارد.

تجربه کاری: به دارندگان تجربه کاری مرتبط به وظیفه ارجحیت داده می شود.

مهارتهای لازم: توانایی انجام وظیفه مطابق فن یا حرفه.

موارد تشویقی: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 30/09/1399 الی 10/10/1399 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا  ایمیل آدرس  hr.recruitment.motca1@gmail.comارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد و درخواستی کاندیدان محترم بدون خانه پوری فورم معیاری درخواستی قابل اعتبار نمی باشد.

 

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

    اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.

    اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

    هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

    اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

    کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.

    در صورت ارسال اسناد از طریق ایمیل، در قسمت عنوان ایمیل, نام بست را ذکر نمایید. در غیر آن از پذیرفتن درخواست تان معذرت خواسته میشود.

 

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0744506496- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نمایند

برای اخذ فورم اینجا کلیک نماید.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies