دیدار و ملاقات سرپرست و نامزد وزیر وزارت ترانسپورت با معاون سفیر ایالات متحده امریکا مقیم کابل.

Anwar_Yaqobi
پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۵ - ۹:۶
1

در دیدار که محترم قدرت الله ذکی نامزد وزیروسرپرست وزارت ترانسپورت در دفتر کارشان با محترم جان مک کری معاون سفیر ایالات متحده امریکا داشت، آقای مک کری از فرصت ملاقات با جناب ذکی ابراز قدردانی نموده برنامه ها و پلان های ترانسپورتی رهبری جدید وزارت ترانسپورت را در قسمت ترانسپورت مدرن و توسعه روابط با کشور های همسایه و منطقه ارزنده خوانده تاکید کرد که کشورش با حکومت افغانستان در بخش های مختلف به ویژه توسعه ترانزیتی، ترانسپورتی و تجارتی همکاری هایش را ادامه داده و برگزاری کنفرانس جینوا را در قسمت ادامه حمایت و کمک های جامعه جهانی امیداوار کننده عنوان نمود.

در همین حال آقای ذکی، توسعه و تحکیم روابط ترانسپورتی و ترانزیتی را با کشور های همسایه، منطقه وهمچنان ایجاد دهلیز های جدید جهت صادر نمودن تولیدات داخلی افغانستان به کشور های منطقه وجهان از اولویت های کاریشان عنوان نموده و از پشتیبانی همه جانبه کشور ایالات متحده امریکا با دولت و مردم افغانستان در بخش های مختلف ابراز قدردانی کرد.

در همین حال طرفین روی تداوم توسعه اقتصادی، ایجاد تسهیلات و ظرفیت سازی در بندر چابهار، موافقتنامه راه لاجورد، موافقتنامه ترانزیتی با کشور پاکستان صحبت های همه جانبه نموده، تاکید نمودند که به منظور هماهنگی وهمکاری های بیشتر ترانسپورتی تیم تخنیکی طرفین کارهایشانرا آغاز نمایند.

در ختم ملاقات آقای ذکی اشتراک بی پیشنه مردم ایالات متحده امریکا را در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور، به معاون سفارت ایالات متحده امریکا مقیم کابل تبریک عرض نمود.

تازه ترین اخبار

شنبه ۱۳۹۹/۹/۱ - ۱۰:۴۹
Background image

جلسه کمیته های ده گانه جهت تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، در رابطه به طرح ترانسپورت عامه در وزارت ترانسپورت دایر گردید.

جلسه مشترک نهاد های ذیدخل جهت تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، در مورد طرح ترانسپورت عامه، تحت ریاست دوکتور اکبرجان پولاد معین پالیسی و تخنیکی وزارت ترانسپورت، با اشتراک نماینده گان. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۲۱ - ۹:۱۲
Background image

جلسه به منظور تطبیق هدایات مقام عالی ریاست جمهوری، در مورد طرح ترانسپورت عامه، در وزارت ترانسپورت دایر گردید.

جلسه مشترک تحت ریاست قدرت الله ذکی نامزد وزیر وسرپرست وزارت ترانسپورت، با اشتراک نماینده مشاوریت ترانسپورتی مقام عالی ریاست جمهوری، قوماندان امنیه کابل، رئیس ترافیک، نماینده گان وزارت. . .

پنجشنبه ۱۳۹۹/۸/۱۵ - ۹:۶
Background image

دیدار و ملاقات سرپرست و نامزد وزیر وزارت ترانسپورت با معاون سفیر ایالات متحده امریکا مقیم کابل.

در دیدار که محترم قدرت الله ذکی نامزد وزیروسرپرست وزارت ترانسپورت در دفتر کارشان با محترم جان مک کری معاون سفیر ایالات متحده امریکا داشت، آقای مک کری از فرصت ملاقات با جناب ذکی ابراز. . .

BACK TO NEWS