روسا و مسولين شركت هاي ترانسپورتي ولايت هرات در دیدار با معاون مالي و اداري و وارسي كننده اداره ترانسپورت جاده، پيشنهادات و مشكلات شانرا با ایشان شريك نمودند.

Anwar Yaqoubi
شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۵ - ۱۵:۸
cover

محترم امام محمد وريماچ معاون مالي و اداري و وارسي كننده اداره ترانسپورت جاده، در جريان سفر شان به ولايت هرات، با روسا و مسولين شركت هاي ترانسپورتي ملاقات نمودند.
آقاي وريماچ، ضمن دیدار با مسولین شرکت های ترانسپورتی در رابطه به پروژه ها و برنامه هاي وزارت ترانسپورت، در بخش هاي مختلف به ويژه مبارزه عليه فساد اداري، ايجاد سيستم هاي الكترونيكي و شفافيت در بخش جمع آوري عوايد ترانسپورتي، ايجاد مركز خدمات مشتريان جهت ارائه تسهيلات به شركت هاي ترانسپورتي و بانكي سازي بخش هاي جمع آوری عوايد ترانسپورتي معلومات داده، از آنان تقاضا نمود تا بمنظور تطبيق وعملي نمودن برنامه ها و پروژه های وزارت ترانسپورت این اداره را همكاري نمايند.
متعاقبآ چند تن به نماينده گي از شركت هاي ترانسپورتي صحبت نموده، از برنامه هاي اصلاحي وارائه تسهيلات به شركت هاي ترانسپورتي از طرف وزارت ترانسپورت استقبال نموده و مشكلات كه در بخش ترانزيت وترانسپورت داشتند، با آقاي وريماچ شريك نموده و خواهان رسيده گي به این مشکلات شدند.
در همين حال آقاي وريماچ، مشكلات و پيشنهادات مسولين شركت هاي ترانسپورتي را ياداشت نموده و در قسمت حل و رسيده گي به آن وعده نمود.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۱۴:۴۶
Background image

افتتاح دو نماینده گی بانک ملی افغان، بمنظور جمع آوری عواید ترانسپورتی در بنادر ترانسپورتی شرق و ده سبز کابل.

به اساس تعهدات رهبری وزارت ترانسپورت به منظور ایجاد سیستم های الکترونیکی، بانکی سازی جمع آوری عواید ترانسپورتی با استفاده از بانکداری نوین و مبارزه علیه فساد اداری در بخش های این وزارت. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۶ - ۱۴:۴۴
Background image

افتتاح دو نماینده گی بانک ملی افغان، بمنظور جمع آوری عواید ترانسپورتی در بنادر ترانسپورتی شرق و ده سبز کابل.

به اساس تعهدات رهبری وزارت ترانسپورت به منظور ایجاد سیستم های الکترونیکی، بانکی سازی جمع آوری عواید ترانسپورتی با استفاده از بانکداری نوین و مبارزه علیه فساد اداری در بخش های این وزارت. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۳ - ۱۵:۳۰
Background image

به مناسبت صدومین سالروز استقلال افغانستان” “گفتمان علمی بندر چابهار با اشتراک مقامات دولتی، دیپلومات های کشور های عضو موافقتنامه چابهار واساتید دانشگاه ها، در دانشگاه کابل برگزار گردید.

به پیشواز از صدومین سالروز استرداد و استقلال افغانستان، گفتمان علمی بندر چابهار به ابتکار اداره امور ریاست جمهوری و پوهنتون کابل با حضور محترم استاد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری و. . .

BACK TO NEWS