روسا و مسولين شركت هاي ترانسپورتي ولايت هرات در دیدار با معاون مالي و اداري و وارسي كننده اداره ترانسپورت جاده، پيشنهادات و مشكلات شانرا با ایشان شريك نمودند.

Ali Muhsin
شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۵ - ۱۵:۸
cover

محترم امام محمد وريماچ معاون مالي و اداري و وارسي كننده اداره ترانسپورت جاده، در جريان سفر شان به ولايت هرات، با روسا و مسولين شركت هاي ترانسپورتي ملاقات نمودند.
آقاي وريماچ، ضمن دیدار با مسولین شرکت های ترانسپورتی در رابطه به پروژه ها و برنامه هاي وزارت ترانسپورت، در بخش هاي مختلف به ويژه مبارزه عليه فساد اداري، ايجاد سيستم هاي الكترونيكي و شفافيت در بخش جمع آوري عوايد ترانسپورتي، ايجاد مركز خدمات مشتريان جهت ارائه تسهيلات به شركت هاي ترانسپورتي و بانكي سازي بخش هاي جمع آوری عوايد ترانسپورتي معلومات داده، از آنان تقاضا نمود تا بمنظور تطبيق وعملي نمودن برنامه ها و پروژه های وزارت ترانسپورت این اداره را همكاري نمايند.
متعاقبآ چند تن به نماينده گي از شركت هاي ترانسپورتي صحبت نموده، از برنامه هاي اصلاحي وارائه تسهيلات به شركت هاي ترانسپورتي از طرف وزارت ترانسپورت استقبال نموده و مشكلات كه در بخش ترانزيت وترانسپورت داشتند، با آقاي وريماچ شريك نموده و خواهان رسيده گي به این مشکلات شدند.
در همين حال آقاي وريماچ، مشكلات و پيشنهادات مسولين شركت هاي ترانسپورتي را ياداشت نموده و در قسمت حل و رسيده گي به آن وعده نمود.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۳۱ - ۴:۳۱
Background image

کار ترمیم و بازسازی قسمت های تخریب شده شاهراه عمومی پلخمری ـ دوشی جریان دارد

کار ترمیم و بازسازی قسمت های تخریب شده شاهراه عمومی پلخمری ـ دوشی جریان دارد

قسمتی از شاهراه عمومی پلخمری ـ دوشی در منطقه بغابی به طول 2.3 کیلومتر که در اثر عبور و مرور وسایط تناژ بلند. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۲/۲۴ - ۴:۱۳
Background image

بیشتر از دو هزار واگون اموال تجارتی وارد افغانستان گردید

بیشتر از دو هزار واگون اموال تجارتی وارد افغانستان گردید

به ادامه اقدامات وزارت ترانسپورت در امر مدیریت بحران ویروس کرونا ( COVID19)، از تاریخ ۱۱ الی ۲۲ ماه ثور از طریق بنادر حیرتان،. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۱۸ - ۱۵:۴۷
Background image

اقدامات وزارت ترانسپورت در چند روز اخیر در امر‌‌ مدیریت بحران ویروس کرونا (COVID19)

اقدامات وزارت ترانسپورت در چند روز اخیر در امر‌‌ مدیریت بحران ویروس کرونا  

BACK TO NEWS