روسا و مسولين شركت هاي ترانسپورتي ولايت هرات در دیدار با معاون مالي و اداري و وارسي كننده اداره ترانسپورت جاده، پيشنهادات و مشكلات شانرا با ایشان شريك نمودند.

Anwar Yaqoubi
شنبه ۱۳۹۸/۴/۱۵ - ۱۵:۸
cover

محترم امام محمد وريماچ معاون مالي و اداري و وارسي كننده اداره ترانسپورت جاده، در جريان سفر شان به ولايت هرات، با روسا و مسولين شركت هاي ترانسپورتي ملاقات نمودند.
آقاي وريماچ، ضمن دیدار با مسولین شرکت های ترانسپورتی در رابطه به پروژه ها و برنامه هاي وزارت ترانسپورت، در بخش هاي مختلف به ويژه مبارزه عليه فساد اداري، ايجاد سيستم هاي الكترونيكي و شفافيت در بخش جمع آوري عوايد ترانسپورتي، ايجاد مركز خدمات مشتريان جهت ارائه تسهيلات به شركت هاي ترانسپورتي و بانكي سازي بخش هاي جمع آوری عوايد ترانسپورتي معلومات داده، از آنان تقاضا نمود تا بمنظور تطبيق وعملي نمودن برنامه ها و پروژه های وزارت ترانسپورت این اداره را همكاري نمايند.
متعاقبآ چند تن به نماينده گي از شركت هاي ترانسپورتي صحبت نموده، از برنامه هاي اصلاحي وارائه تسهيلات به شركت هاي ترانسپورتي از طرف وزارت ترانسپورت استقبال نموده و مشكلات كه در بخش ترانزيت وترانسپورت داشتند، با آقاي وريماچ شريك نموده و خواهان رسيده گي به این مشکلات شدند.
در همين حال آقاي وريماچ، مشكلات و پيشنهادات مسولين شركت هاي ترانسپورتي را ياداشت نموده و در قسمت حل و رسيده گي به آن وعده نمود.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۸ - ۸:۲۰
Background image

تفاهمنامه ساده سازی و دیجیتل سازی پروسه های خدمات سکتور ترانسپورت به امضا رسید

تفاهم نامه ساده سـازی پروســه های مرتبط ومدرن سازی سیستم ترانسپورت افغانستان میان انجنیر یما یاری وزیر ترانسپورت و و محمد فهیم هاشمی سرپرست وزارت مخابرات و تكنالوژي معلوماتي در مرکز. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۹:۱۷
Background image

ساختمان سرک یکاولنگ - دره صوف 15 فیصد پیشرفت کاری دارد

این سرک دارای 183.6 کیلومتر طول، 7 متر خط عبوری، 3 متر شانه های اسفالتی در دو طرف سرک، 2 متر شانه خاکی و 389 پایه پل و پلچک را دارا می باشد که به قیمت 204,990,950.77 دالر آمریکایی با یک. . .

شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۳ - ۱۰:۱۴
Background image

کار اعمار و ساختمان سرک چاه انجیر- گرشک 90 فیصد پیشرفت کاری دارد

این سرک اسفالتی دارای 31.6 کیلومتر طول، 10 متر عرض که 7 متر آن عرض موتر رو می باشد، 7 پایه پل و 27 پایه پلچک را نیز دارا می باشد که به قیمت 33,744,811.5 دالر امریکایی اعمار و ساختمان می. . .

BACK TO NEWS