قرارداد مطالعه و دیزاین تفصیلی سیستم الکترونیکی جمع آوری محصول ترانسپورتی برای دروازه های شهر کابل به امضا رسید.

Anwar Yaqoubi
شنبه ۱۳۹۸/۷/۲۰ - ۱۴:۷
jada

قرارداد مطالعه و دیزاین تفصیلی ایجاد سیستم الکترونیکی جمع آوری محصول ترانسپورتی برای دروازه های شهر کابل (e-tollgates) میان اداره ترانسپورت جاده و شرکت های MCE ترکی و ToNext افغانی به طور مشترک، به تاریخ 15/7/1398 به امضا رسید. پوهنیار شیخ احمد متین، رییس اداره ترانسپورت جاده، حین امضای این قرارداد گفت: ایجاد ظرفیت، شفافیت در جمع آوری محصول ترانسپورتی، و ایجاد سهولت های بیشتر و ارایه بهتر خدمات ترانسپورتی از اولویت های کاری این اداره بوده و مطابق به ستراتیژی سکتور ترانسپورت برنامه ریزی و تطبیق خواهد شد. این پروژه به ارزش (7,747,125) افغانی در سه ماه تکمیل میگردد. قرار است پروژه های مشابه در سایر شهرهای کشور نیز تطبیق گردد.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۳:۵۹
Background image

دیدار وزیر ترانسپورت با والی لغمان

انجنیر یما یاری وزیر ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان با محمد آصف ننگ والی لغمان در دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار والی لغمان ضمن سپاس و قدر دانی از توجه وزیر ترانسپورت. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۳:۵۶
Background image

دیدار وزیر ترانسپورت با والی تخار

انجنیر یما یاری وزیر ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان با عبدالحق شفق والی تخار در دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار دو طرف روی تطبیق پروژه های انکشافی وزارت ترانسپورت در. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۲۲ - ۱۳:۵۴
Background image

دیدار وزیر ترانسپورت با والی هلمند

انجنیر یما یاری وزیر ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان با محمد یاسین خان والی هلمند در دفتر کارش دیدار و گفتگو نمود.

در این دیدار والی هلمند از تطبیق پروژه های انکشافی و حفظ و مراقبتی. . .

BACK TO NEWS