مدیر عمومی پلانگذاری

Ali Muhsin
پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۳ - ۱۰:۴۷
11

Publish Date

Closing Date

پس منظر وزارت ترانسپورت :

وزارت ترانسپورت یکی از وزارت های کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی حکومت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل موثر، مصون، قابل دسترس، سازگار با محیط زیست و اقتصادی جهت عرضه خدمات بهتر در سطح ملی و بین المللی با همکاری شرکت ها و سکتور خصوصی به منظور رشد اقتصادی کشورمیباشد.

                                                                    لایحه وظایف

.......................................................................................................................................................................

عنوان وظیفه        : مدیر عمومی پلانگذاری

وزارت /اداره       : وزارت ترانسپورت

موقعیت                : کابل

بخش                  : ریاست تدارکات

بست                  : ( 4 )

گزارش دهی به      : آمرتسهیلات قراردادها و پلانگذاری

گذارش گیری از      :  کارکنان تحت اثر

کود                     :

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هدف وظيفه : مدیریت طرح و ترتیب پلان تدارکاتی اداره و نظارت از سیستم دیتابیس و آرشیف با رعایت قوانین، مقررات و طرزالعمل مربوط.

.......................................................................................................................................................................................................

مسوًلیت های وظیفوی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه در مطابقت با پلان عمومی اداره جهت نیل به اهداف از قبل تعین شده.
 2. مدیریت و نظارت از جمع آوری و توحید پلان تدارکاتی امور ساختمانی، اجناس و خدمات مشورتی ملی و بین المللی، از تمام شعبات نیازمند در ربع آخر هر سال آینده و ثبت روزمره پلانهای تدارکاتی بدست آمده در ویب سایت اداره تدارکات ملی قبل از ختم ربع آخر سال مالی.
 3. ایجاد یک سیستم منظم به هدف جمع آوری راپور پیشرفت پروژه ها و توحید گزارشات جمع آوری شده از پروژه های اداره.
 4. طرح و ترتیب پلان تدارکاتی اداره به تفکیک اجناس، خدمات(مشورتی و غیر مشورتی) امور ساختمانی و خریداری های پرچون با مشوره و تائید رئیس تدارکات.
 5. مراقبت و کنترول از سیستم دیتابیس و آرشیف اسناد ریاست تدارکات به منظور حصول اطمینان از مصونیت اسناد اداره.
 6. رهنمایی و ارائه مشوره های لازم به کارکنان تحت اثر به منظور بهبود اجراات و حل مشکلات کاری شان.
 7. ترتیب و ارسال مکتوب به ریاست مالی در مورد موجودیت بودجه و منابع مالی برای انواع تدارکات شامل پلان تدارکاتی.
 8. ارتباط موثر با ادارات و کارمندان تحت اثر و جمع آوری نظریات ایشان جهت بهبود در روند تدارکاتی اداره.
 9. مطالعه، تحلیل و تجزیه پلان های تدارکاتی واصله از بخش اداره جهت حصول اطمینان از اقتصادی بودن آن.
 10. تعقیب و نظارت پلان تدارکاتی درج شده در ویب سایت و شامل سازی آن در دیتابیس و حصول اطمینان از اجراات بخش های مربوطه
 11. نظارت از پلان های تجدید شده اداره و ارسال آن به اداره تدارکات ملی، وزارت مالیه و سایر ادارات ذیربط بعدا از اخذ هدایت رئیس تدارکات.
 12. مدیریت و نظارت از اجراات و کارکرد های بخش های تحت اثر به منظور حصول اطمینان از اجراات درست، آموزش و تشویق شان.
 13. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره به وی سپرده می شود.

..........................................................................................................................................................................................................................

تحصیلات ،تجارب ومهارت های لازم :

مقتضیات حد اقل برای این بست در ماده (7)و(8)و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی ذکر گردیده است .

  1. درجه تحصيل :  
  • حداقل لیسانس در رشته های اداره عامه، اداره  و تجارت، اداره و مدیریت، مدیریت مالی، اقتصاد یا مدیریت، محاسبه، حقوق، تدارکات، مدیریت عرضه خدمات، لوژیستیک و مدیریت عمومی به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های فوق ارجحیت داده می شود.
 1. تجربه لازمه(نوع و مدت زمان تجربه):
  • حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.
 2. مهارت های دیگر(کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت و غیره)
  • آشنایی با قوانین، مقررات و طرزالعمل ها بخصوص اسناد تقنینی مرتبط به امور تدارکات.
  • بلدیت کامل به یکی از زبان های رسمی (دری یا پشتو) و آشنایی با زبان انگلیسی.
  • مهارت با پروگرام های کمپیوتر (ورد، اکسل، پاور پاینت و اکسس)

 

رهنمود تسلیم دهی اسناد:

به اطلاع تمام  واجدین شرایط رسانیده میشود اینکه از تاریخ 01/07/1399 الی 12/06/1399 بطور آنلاین فورم های درخواستی را از وبسایت وزارت ترانسپورت www.mot.gov.af  ، دانلود و یا از آمریت استخدام ریاست منابع بشری وزارت ترانسپورت دریافت نموده و فورم های درخواستی خویش را بعد از خانه پری به ضمیمه اسناد مربوطه به آمریت استخدام، ریاست منابع بشری، وزارت ترانسپورت و یا  ایمیل آدرس  hr.recruitment.motca1@gmail.com  ارسال نمایند. قابل ذکر است که حجم اسناد ارسالی بیشتر از 5MB نباشد و درخواستی کاندیدان محترم بدون خانه پوری فورم معیاری درخواستی قابل اعتبار نمی باشد.

متقاضیان محترم موارد ذیل را در نظر بگیرند:

    اسناد تحصیلی باید تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشد. تجارب کاری در صورتیکه دولتی باشد، فورم خلص سوانح تائید شده که میعاد زمانی آن بیشتر از شش ماه نگذشته باشد و درصورتیکه تجارب کاری در سکتورهای خصوصی و موسسات باشند، کاپی قرار داد کار و فورم مالیه دهی ضمیمه شود. از ارسال تصدیق نامه ها، تقدیر نامه ها و سایر اسناد اضافی خود داری نمائید.

    اسناد تحصیلی خارج مرز باید  از جانب وزارت تحصیلات عالی ارزیابی گردیده باشد، کاپی اسناد تحصیلی و کاپی مکتوب ارزیابی را یکجا ضم فورم درخواستی نمایند.

    هرگاه اسناد تحصیلی و سوابق کاری کاندیدان مشکوک به نظر برسد، بعد از معلومات دقیق از مراجع مربوط، جهت روشن شدن موضوع به ارگان ‌های عدلی و قضایی معرفی می‌گردند.

    اسناد تحصیلی که طی سال‌های 1371 الی 1381 صادر گردیده باشد، متکی به مکتوب شماره 188 مورخ 24/2/1385 وزارت تحصیلات عالی ایجاب ارزیابی مجدد را در آن وزارت می‌نماید.

    کاندیدان محترم کاپی اسنادی را که ارایه می‌دارند، باید روشن و قابل خوانش باشد، در غیر آن، ناقص ارزیابی میشود. هیچگونه اسناد جداگانه بعد از تسلیمی فورم درخواستی پذیرفته نمیشود.

    در صورت ارسال اسناد از طریق ایمیل، در قسمت عنوان ایمیل, نام بست را ذکر نمایید. در غیر آن از پذیرفتن درخواست تان معذرت خواسته میشود.

متقاضیان  محترم میتوانند در صورت ضرورت به شماره های ذیل  (0744506496- 0744432299) تماس گرفته حل مطلب نمایند

برای اخذ فورم اینجا کلیک نماید.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies