هماهنگ کننده برنامه ها

Ali Muhsin
دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۸ - ۸:۴۴
cover

Publish Date

Closing Date

 

 

وزارت ترانسپورت

ریاست پالیسی و پلان

واحد حمایوی استراتیژیک

لایحه وظایف بخش قراردادی

عنوان وظیفه

هماهنگ کننده برنامه ها

ریاست

واحدحمایوی استراتیژیک

گزارش گیرنده  از 

ندارد

گزارش به  

 آمریت پروژه واحدحمایوی

معاش

مطابق درجه    NTA(C5 )

مدت قرارداد

از تاریخ عقد قرارداد الی 30 قوس سال 1398

تاریخ شروع اعلان

1398/07/7- 29.09.2019

تاریخ ختم اعلان

1398/7/12 - 04.10.2019

هدف وظیفه :

مدیریت، پلانگزاری، نظارت و هماهنگی  فعالیت های جمع آوری ارقام، تحلیل ارقام و ثبت ارقام ) در مطابقت به پلان ها و پالیسی های اداره ترانسپورت جاده.  

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. رهنمایی آمر جمع و تحلیل ارقام در مورد طرح فارمت جمع ارقام ترانسپورتی و تحلیل ارقام جمع آوری شده از بنادر و دروازه های شهری
 2. جمع آوری و تحلیل تمامی ارقام ترانسپورتی برای ساختن گزارش ها، تجزیه و تفکیک اختلافات، و توصیه راه های حل برای درست تنظیم نمودن ارقام ترانسپورتی.
 3. ایجاد هماهنگی در ترتیب و توحید پلانها به مراجع مربوط؛
 4. ساختن تقسیم اوقات پروژه های واحد تحلیل استراتیژیک در مطابقت با پلان های سالانه وزارت ترانسپورت
 5. همکاری با ریاست پالیسی و پلان در گسترش و تنظیم روابط با نهادهای مرتبط دولتی و غیر دولتی، سکتور های خصوصی ترانسپورتی.
 6. برگزاری جلسات با شرکت های ترانسپورت خصوصی برای ارائه خدمات ترانسپورتی  مصون، موثر و قابل پرداخت
 7. همکاری با ریاست پالیسی و پلان در تطبیق پروژه ها، هماهنگی، تنظیم و برگزاری جلسات و تعقیب فیصله ها و صورت جلسه
 8. ترتیب پلان عملیاتی ماهوار، ربعوار وسالانه جهت بهبود کیفیت روند کار در اداره برای آمرین و مراقبت جدی از تطبیق آن
 9. هماهنگی در جمع آوری تمام سروی ارقام ترانسپورتی، حصول اطمینان از درج  ارقام در دیتابیس
 10. تعقیب تطبیق تصامیم ریاست، پیگیری از اجراات عمومی، در ارتباط به امور محوله.
 11. تعقیب پیشنهادات، مصوبات و هدایات مربوط به  ریاست پالیسی و پلان
 12. حضور در جلسات هماهنگی در هنگام ضرورت، تنظیم نمودن سایت های حامی مالی  اداره ترانسپورت جاه
 13. همکاری در برنامه ریزی و پلان پیش بینی شده ریاست پالیسی و پلان و همکاری در اجرای امور اداری جهت تسریع بخشیدن آن
 14. پلان گذاری برای اکمال تجهیزات لوجستیکی و تشخیص نیازمندی ها و تهیه مواد مورد نیاز کارمندان واحد در هماهنگی و مطابق قوانین با ریاست های مربوطه
 15. تهیه گزارش های ماهوار مرتبط به فعالیت های انکشافی ، تشخیص نقاط بحرانی، پیشرفت و چالش ها در هنگام ضرورت
 16. مدیریت و اداره نمودن کارمندان تحت اثر غرض حصول اطمینان درمورد کارمندان مؤثر بوده ، مورد تشویق قرارگرفته انکشاف یافته و برای اینکه وظایف شانرا به معیارات مقتضی انجام دهند آموزش دیده اند.
 17. ارزیابی اجراات و کارکردهای تمام کارکنان تحت اثر مطابق قوانین نافذه در هماهنگی با ریاست  عمومی منابع بشری اداره.
 18. مرور، تقویت و انکشاف پلان های استراتیژیک سازمانی با همکاری نزدیک با دیپارتمنت های مرتبط
 19. تکمیل نمودن ارقام و آمار ترانسپورت، جمع آوری ارقام ، تحلیل ارقام و سایر پروژه های مرتبط در عرصه وقت در مطابقت به قوانین و مقررات پالیسی های وزارت ترانسپورت.
 20. سفر به ولایات : سفر به ولایات الزامی میباشد.
 21. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ، مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

 

 

فرایند کاری:

 1. اولویت بندی برنامه ها 
 2. ترتیب پلان کاری و  پلان عملیاتی 
 3. ایجاد گروپ کاری  وسازماندهی آن
 4. ایجاد تعامل کاری موثر با همکاران انتقال دانش مسلکی و تخصصی به کارمندان از طریق ایجاد ورکشاپ ها .
 5. مدرنیزه سازی اجراات اداری از طریق ارتباط الکترونیکی بین اداره وکارمند .

ایجاد سیستم ارتباطی وهماهنگی موثر

نتائیج متوقعه :

یک ماه بعد از تقرر کارمند باید یک پلان کار مفصل و مقاصد (SMARTA) موقف خویش را مطابق به  برنامه  NTA و مسولیت ها/مکلفیت ها لایحه وظایف خویش را انکشاف دهد.

معلومات در باره وزارت ترانسپورت

هدف ابتدایی وزارت ترانسپورت عبارت از طرح ، تنظیم ، نظارت  و مدیریت کردن سیستم ترانسپورت زمینی با همکاری شرکت های خصوصی میباشد. این وزارت در تلاش برای ساختن یک سیستم ترانسپورت زمینی که موثر، مصون، قابل دسترس، سازگار با محیط زیست، اقتصادی و عصری میباشد که در مجموع تمام این راهکار ها یک عامل محرک جهت رشد اقتصاد کشور است.

شرایط استخدام:

تحصیلات

حد اقل  لیسانس در رشته های علوم اجتماعی .

تجربه کاری

حد اقل پنج  سال تجربه کاری مرتبط به لایحه وظایف و در صورت که ماستر باشد  چهار سال مرتبط به لایحه وظایف  وظیفه اجرا نموده باشد. 

موارد که شامل تجربه کاری میگردد:

 1. کارمند رسمی دولتی:  جدول سوانح کارمند با مهر و امضا  و تصدیق اداره مربوطه
 2. کارمند قراردادی ادولتی : کاپی قرارداد ومکتوب تائیدی اداره مربوطه، کاپی نمبر تشخیصیه
 3. کارمند ادارات خصوصی:  کاپی قرارداد معیاری، تصدیق اداره جواز دهنده، فورمه مالیه دهی، نمبر تشخیصیه.

مهارت ها

1- داشتن دیدگاه واضح برای آینده مطلوب با مهارت برنامه پلانگذاری و دقت به جزییات ضروری بمنظور رسیدن به اهداف طرح شده.

2- آگاهی خوب سیاسی ،آشنایی با فرهنگ کاری ، مشکلات و مسایل کشور.

3- مهارت های عالی فردی، دیپلوماتیک ، مذاکره و ارایه پرینتیشن.

4- باانرژی و هدفمند و آگاه از اهمیت جزیات مثمروبا ملاحظه در استفاده ازمنابع ، مطمین و توانایی عمل سریع.

5- علاقمند و توان رهنمایی ، حمایت و تشویق دیگران در اجرای وظیفه.

6-  آشنایی با روند کاری و اصلاحات تطبیق شده در وزارت ترانسپورت.

7 -تجارب قابل توجه در برنامه ریزی  شامل طرح و تعیین اهداف کلی و جزیی و داشتن توانایی بالفعل در تعیین اولویتها.

8 - مهارت عالی مراوده ، مذاکره و تحلیل.

9- تجربه رهبری و انگیزه دادن کارمندان در ادارات خدماتی به ویژه در بخش خدمات عامه.

زبان

 1. تسلط کامل به یکی از زبان های رسمی کشور( دری و پشتو)
 2. آشنایی با لسان انگلیسی

تماس: 

ایمیل

Hr.mot2019@gmail.com

شماره  تماس

0730838506

آدرس

انصاری وات، عقب راد تلویزیون ملی  وزارت ترانسپورت

ترتیب کننده

مسئول مربوطه

تاریخ

1397_09_ 06

                   

 برای اخذ فورم اینجا کلیک نماید

Related VacanciesShow all

Back to vacancies