همایش حمایت از افتتاح و انتقال اولین محموله تولیدات و محصولات افغانستان از راه لاجورد تحت سیستم تیر با ابتکار آمریت ترانسپورت ولایت جوزجان با اشتراک مقامات محلی، نماینده گان سکتور خصوصی و شرکت های ترانسپورتی در صالون جلسات ولایت جوزجان برگزار گردید.

Anwar Yaqoubi
شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ - ۱۰:۹
jawzjan

به اساس هدایت محترم محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت، به واحد های دومی در ولایات به منظور آگاهی دهی در رابطه به تاریخچه، اهمیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مزایای راه لاجورد همچنان فراهم آوری تسهیلات جهت سرمایه گذاری درکشور، آمریت تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت جوزجان محفلی را با اشتراک مقامات محلی، نماینده گان سکتور خصوصی و بزرگان قوم برگزارنمود.
محترم یارمحمد رمضان اوغلی آمر تنظیم ترانسپورت ولایت جوزجان، در رابطه به دستاورد ها و کارکردهای اخیر وزارت در بخش های مختلف به ویژه اتصال منطقوی و تحکیم روابط ترانسپورتی با کشور های همسایه معلومات مفصل ارائيه نمود.
در همین حال محترم مولوی لطف الله عزیزی والی ولایت جوزجان، محترم شفیع احمدی رئیس اقتصادی ولایت، حاجی یولبرس عطائی به نماینده گی از تجار ملی و سرمایه گذاران و بزرگان قومی صحبت نموده کارکردهای حکومت وحدت ملی به خصوص وزارت ترانسپورت را در بخش اصلاحات، مبارزه عليه فساد اداري، افزايش عوايد ترانسپورت با ايجاد سيستم هاي الكترنيكي، تقویت و گسترش روابط ترانسپورت همچنان ایجاد تسهیلات و فرصت های سرمایه گذاری از طریق راه های ترانسپورتی و ترانزیتی ستایش نمودند.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۹:۳
Background image

نشست مشترک بمنظورنهایی سازی یاداشت تفاهمنامه برای احداث پل جدید سواره رو ابریشم، بر روی دریای هلمند میان ادارات ذیربط، در اداره ترانسپورت جاده برگزار گردید .

نشست هماهنگی بمنظورنهایی سازی یاداشت تفاهمنامه احداث پل دوم بر روی دریای هلمند در مرز میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران، با اشتراک نماینده گان وزارت های محترم امور. . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۵ - ۱۰:۱۱
Background image

تدویرجلسه بمنظور آماده گی ها برای برگزاری هفتمین اجلاس حمل ونقل میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران در اداره ترانسپورت جاده.

دومین نشست آماده گی ها برای برگزاری هفتمین اجلاس حمل و نقل جاده یی بین المللی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران با اشتراک نماینده گان ادارات ذیربط تحت ریاست امام محمد. . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۵ - ۱۰:۸
Background image

در هفته آینده پنج بندرترانسپورتی کابل با سیستم بانکی وصل گردیده و تمام تکس ها و عواید ترانسپورتی از طریق بانک ملی افغان جمع آوری و به حساب دولت افغانستان واریز میشود.

نشست مشترک که میان محترم امام محمد وریماچ معاون مالی واداری و وارسی کننده اداره ترانسپورت جاده و محترم عبدالعزیز بابکرخیل رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان برگزار گردید. ایشان در رابطه به. . .

BACK TO NEWS