وزارت ترانسپورت کشور، نشست هماهنگی مشترک را با نهادهای سکتوری برگزار نمود.

Anwar Yaqoubi
دوشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ - ۹:۴۲
confaranc

این نشست با حضور وزرای محترم، ترانسپورت، فواید عامه، مالیه، معین اداری وزارت صنعت وتجارت، معاون اتاق های تجارت، رئیس عمومی ترافیک و مسؤلین شرکت های ترانسپورتی برگزار شد.
در این برنامه، محترم محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت ضمن یاد آوری از دست آوردهای یک سال گذشته این وزارت، در بخش (افزایش 53% عواید ترانسپورتی، نهایی ساختن قانون تنظیم ترانسپورت جاده، انکشاف و نهایی سازی اولین پلان انکشافی پنج ساله این وزارت، اجرایی سازی توافقنامه راه لاجورد، اجرایی سازی توافق نامه چابهار، اصلاحات بنیادین و مدرن سازی سیستم خدمات ترانسپورتی) افزود، که همکاری و هماهنگی نهادهای سکتوری دولتی و سکتور خصوصی با این وزارت در امور خدمات ترانسپورتی یک نیاز است و تاثیر گزاری مثبت آن یک ضرورت.
هم چنان آقای طهماسی تاکید کرد که با نصب پلیت در لاری های ولایت هرات، این روند در ولایت کابل و سایر ولایات نیز شروع می شود. و این خود ضمانتی است برای اجرایی شدن قانون و جلو گیری از فرار مالیاتی در کشور.
از سوی هم اشتراک کنندگان این نشست نیز ، عطف بر صحبت های آقای طهماسی بر هماهنگی بیشتر و موثر تاکید کردند و آنرا یگانه راه حل دانسته افزودند، که بدون کار مشترک دست آوردهای که توقع آن را داریم، ناممکن خواهد بود.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۶ - ۹:۳
Background image

نشست مشترک بمنظورنهایی سازی یاداشت تفاهمنامه برای احداث پل جدید سواره رو ابریشم، بر روی دریای هلمند میان ادارات ذیربط، در اداره ترانسپورت جاده برگزار گردید .

نشست هماهنگی بمنظورنهایی سازی یاداشت تفاهمنامه احداث پل دوم بر روی دریای هلمند در مرز میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران، با اشتراک نماینده گان وزارت های محترم امور. . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۵ - ۱۰:۱۱
Background image

تدویرجلسه بمنظور آماده گی ها برای برگزاری هفتمین اجلاس حمل ونقل میان جمهوری اسلامی افغانستان وجمهوری اسلامی ایران در اداره ترانسپورت جاده.

دومین نشست آماده گی ها برای برگزاری هفتمین اجلاس حمل و نقل جاده یی بین المللی میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری اسلامی ایران با اشتراک نماینده گان ادارات ذیربط تحت ریاست امام محمد. . .

شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۵ - ۱۰:۸
Background image

در هفته آینده پنج بندرترانسپورتی کابل با سیستم بانکی وصل گردیده و تمام تکس ها و عواید ترانسپورتی از طریق بانک ملی افغان جمع آوری و به حساب دولت افغانستان واریز میشود.

نشست مشترک که میان محترم امام محمد وریماچ معاون مالی واداری و وارسی کننده اداره ترانسپورت جاده و محترم عبدالعزیز بابکرخیل رئیس هیئت عامل بانک ملی افغان برگزار گردید. ایشان در رابطه به. . .

BACK TO NEWS