همه بست های خالی

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۸ - ۱۰:۸
Background image

آمر دفتر

هدف وظیفه: رهبری، مدیریت و انسجام امور مربوط به آمریت دفتر، حصول اطمینان از ابلاغ فرامین، احکام، مصوبات و همچنان تنظیم جلسات، تأمین ارتباط، تکثیر و پیگیری از تطبیق احکام، فرامین و . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۵/۸ - ۹:۵۷
Background image

آمر تفتیش داخلی

هدف وظیفه: مدیریت و نظارت از تحقق اهداف تفتیش با در نظر داشت قوانین، فرامین، مقررات در امور مالی، حسابی و اداری به منظور شفافیت، موثریت، مثمریت و همچنان حراست از دارایی های عامه اداره . . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۵/۳ - ۹:۱۰
Background image

امرزون کابل اداره قوایکار

. . .

آمر زون کابل اداره قوایکار

عنوان وظیفه 

MoT/WC/KBL/98-003

شماره اعلان وظیفه

( ۱ )

تعداد بست

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۲ - ۹:۱۰
Background image

عضو آمریت کنترول ساختمان های کمکی(پل - پلچک ، دیوار های استنادی)

عنوان وظیفه :   عضو آمریت کنترول ساختمان های کمکی(پل - پلچک ، دیوار های استنادی)

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۲ - ۸:۵۳
Background image

مدیریت عمومی حفظ ومراقبت تونل

هدف  وظیفه: کنترول ،نظارت و مراقبت دوامدار ازتونل سالنگ درجهت تاًمین جریان  نورمل ترافیک در شاهراه و رفع موانع و معضلات تخنیکی داخل تونل.

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۲ - ۸:۵۰
Background image

فارمسست ( دوا ساز)

هدف وظيفه : اجرای نسخه جات دوکتوران به مریضان بعد از معاینه مطابق نسخه داده شده .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۲ - ۸:۴۶
Background image

آمر کلینیک صحیه

مسولیت های وظیفوی: عرضه خدمات صحی برای مامورین وزارت و تأمین روابط کاری با وزارت صحت عامه در زمینه جلب و حمایت بیشتر منابع صحی

چهارشنبه ۱۳۹۸/۵/۲ - ۸:۳۹
Background image

(آمرجیوانجنیری)2

لایحه وظایف

…………………………........................………………………………………………………………….

عنوان وظیفه : (آمرجیوانجنیری)

وزارت/ اداره: )وزارت فواید عامه(

موقعیت: ) کابل (

بخش: ) ریاست لابراتوارها(

. . .
یکشنبه ۱۳۹۸/۴/۳۰ - ۸:۳۷
Background image

کترکاراداره قوایکار

 

 لایحه وظایف بست کترکاراداره قوایکار

عنوان وظیفه :

MOPW/WC/KBL/98-019

شماره اعلان وظیفه:

( 2)

تعداد . . .

Pagination