دستاورد خدمات موفقیت آمیز؛ شفافیت 99٪ و افزایش 30 درصدی درآمد

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۱۰ - ۱۴:۴۲
Background image

متخصص تحلیل و ارزیابی عواید اعلان مجدد

هدف وظیفه: تحلیل و بررسی جرایم و دوسیه های نسبتی و طی مراحل آن به ارگانهای عدلی و قضائی به منظور تطبیق قانون.

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۷ - ۱۰:۵۴
Background image

محترم امام محمد وريماچ معين مالي و اداري وزارت ترانسپورت، با شماري از مسولين شركت هاي ترانسپورتي مسافربري لين شمال ملاقات نمود.

شماري از روسا و مسولين شركت هاي ترانسپورتي مسافربري لين شمال در ديدار با معين وزارت ترانسپورت از تغيرات و اصلاحات به ميان آمده اخير در وزارت ترانسپورت تقدير نموده از رهبري اين وزارت. . .

شنبه ۱۳۹۷/۱۱/۶ - ۱۱:۲۲
Background image

وزارت ترانسپورت به منظور معياري سازي و ايجاد نظم خدمات ترانسپورتي، ثبت و راجستر وسايط شركت هاي ترانسپورتي را مطابق قانون ترانسپورت در ديتابيس آغاز نمود.

به اساس هدايات محترم محمد حميد طهماسي وزير ترانسپورت، به منظور معياري و قانونمندسازي فعاليت شركت هاي ترانسپورتي، رياست عمومي ترانسپورت زميني بعد بررسي و چك تخنيكي وسايط شركت هاي. . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۱/۳ - ۹:۳۳
Background image

جلسه تحت ریاست محترم امام محمد وریماچ معین مالی واداری وزارت ترانسپورت دایرگردید.

جلسه تحت ریاست محترم امام محمد وریماچ معین مالی واداری وزارت ترانسپورت، با اشتراک روسای مربوطه به منظور تطبیق وتسریع بخشیدن برنامه ها و پلان های وزارت ترانسپورت در قسمت عرضه خدمات. . .

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۱:۶
Background image

متخصص ایجاد ایستگاه ها و توقف گاه ها

هدف وظیفه: مدیریت، کنترول و مراقبت دایمی از تطبیق پلان و پروگرام های اداره در بخش ترانسپورت باربری و مسافربری شهری و هماهنگی و همکاری با ادارات ذیدخل بمنظور انسجام فعالیت های مشترک . . .

یکشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۳۰ - ۱۰:۵۹
Background image

آمر ایجاد و تنظیم ایستگاه های ترانسپورت شهری

هدف وظیفه: تنظیم و انسجام خدمات ترانسپورت شهری در مرکز و ولایات در هماهنگی و همکاری با ادارات ذیدخل به منظور انسجام فعالیت های ترانسپورت شهری و ایجاد ایستگاه ها در هماهنگی با سائر . . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ - ۱۵:۲۷
Background image

نشست کمیته تخنیکی تطبیق سیستم تیر در وزارت ترانسپورت برگزار شد.

در این نشست تخنیکی، آقای امام محمد وریماچ معین مالی واداری وزارت ترانسپورت ضمن قدر دانی از همکاری‌های همیشگی اعضای کمیته، بر همآهنگی و کار مشترک کمیته یاد شده تاکید کرده،  افزود باهمی. . .

چهارشنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۶ - ۱۰:۳۵
Background image

آمر تنظیم ترانسپورت بدخشان

هدف وظیفه: مدیریت، کنترول و نظارت از امور ترانسپورت زمینی ولایت مربوطه مطابق قانون، مقررات و طرزالعمل های موجود.

سه‌شنبه ۱۳۹۷/۱۰/۲۵ - ۹:۵۵
Background image

نشت هماهنگی به منظور کاهش حادثاث ترافیکی درمسیر شاهراه شمال (سالنگ ها) میان ادارات ذیربط در وزارت ترانسپورت دایر گردید.

نظر به هدایت مقام عالی ریاست جمهوری، وزارت ترانسپورت در جهت کاهش حادثاث ترافیکی در مسیر شاهراه‌ سالنگ، جلسه‌ای را با اشتراک نماینده گان وزارت‌های فوائید عامه، صحت عامه، شاروالی کابل. . .