یکشنبه ۱۳۹۸/۱/۱۱ - ۱۱:۱۱
Background image

ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت هرات جان صد ها تن ازگیرمانده گان سیلاب های اخیر در آن ولایت را نجات دادند.

از آنجاییکه ریاست تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت هرات عضو دایمی کمیته اضطرار ولایت هرات بوده و در تمام حالات، شب و روز در قسمت عرضه خدمات ترانسپورتی در کنار مردم شریف و باعزت کشور خویش. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱/۷ - ۱۵:۲۹
Background image

محترم امام محمد وریماچ معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت در کمپاین ملی بهاری نهال شانی در ترمینال زون شمال اشتراک نمود

محترم امام محمد وریماچ معین مالی و اداری وزارت ترانسپورت بمنظور ایجاد ساحه سبز و جلوگیری از آلوده گی هوا، در ترمینال ها باغرس یک اصله نهال در ترمینال زون شمال درکمپاین ملی بهاری نهال. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۲:۷
Background image

اعلان داوطلبی پروژه تهیه وتدارک (66) قلم قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع مورد ضرورت مرکزوزارت ، سال مالی 1398

 

وزارت ترانسپورت ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تهیه وتدارک (66) قلم قرطاسیه باب مطبوع وغیر مطبوع  مورد ضرورت وزارت دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/G/OB/98 . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۵۸
Background image

اعلان داوطلبی پروژه تهیه وتدارک مقدار (20000) لیتر تیل دیزل ، (57500) لیتر تیل پطرول و(8) قلم روغنیات مورد ضرورت وزارت ، سال مالی 1398

وزارت ترانسپورت ازتمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تادرپروسه داوطلبی تهیه وتدارک تیل دیزل ، پطرول وروغنیات مورد ضرورت وزارت دارای شماره تشخیصیه (MOT/NCB/G/OB/98/001) اشتراک نموده . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۳۲
Background image

آمرارتقا ظرفیت

هدف وظیفه: مدیریت ونظارت از طرح و تطبیق برنامه های آموزشی جهت ارتقأ ظرفیت کارکنان مطابق با قوانین وطرزالعمل های نافذه.

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۲۳
Background image

امر انکشاف اداره

هدف وظیفه: انکشاف و تعیین وظایف و اهداف مربوط انکشاف اداره، پلانگذاری منابع بشری و اجرای سایر وظایف مربوط و اطمینان از تطبیق موثر آن در وزارت/اداره

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۱۸
Background image

کارشناس زیربناهای ترانسپورتی (اعلان مجدد)

هدف وظیفه: رهنمائی های تخنیکی درساحات دیزاین و اعمار تاسیسات زیر بناهای ترانسپورتی و ارائه مشوره جهت فراهم آوری تسهیلات زیربنائی (ترمینل های ترانسپورت، استیشن ها و غیره).

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۱۳
Background image

کارشناس طرح شبکه های ترانسپورتی (اعلان مجدد)

هدف وظیفه: مطالعه، تحلیل، ارزیابی و طرح نظرهای مسلکی و فنی در ارتباط به پروژه ها و برنامه های انکشافی وزارت ترانسپورت.

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۱:۷
Background image

مدیرعمومی تکنالوژی معلوماتی (اعلان مجدد)

هدف وظیفه: تجهیز و عرضه خدمات تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی برای تمام شعبات مرکزی وزارت.

دوشنبه ۱۳۹۸/۱/۵ - ۱۰:۵۸
Background image

متخصص ترانسپورت شهری (اعلان مجدد)

هدف وظیفه: ارائه طرح های مفید، جامع و علمی جهت بهبود وضعیت ترانسپورت شهری و مدرن سازی ترانسپورت شهری.