جریان کار سرک تانک لوگر الی چهل دختران

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ - ۱۴:۱۳
Background image

بازدید انجنیر ارشد اداره ملی سرک ها از جریان کار سرک تانک لوگر الی چهل دختران

بازدید انجنیر ارشد اداره ملی سرک ها از جریان کار سرک تانک لوگر الی چهل دختران

محمد حامد علمی انجنیر ارشد اداره ملی سرکهای وزارت ترانسپورت با حضور رسانه ها از جریان کار سرک تانک لوگر. . .