شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ - ۹:۳۶
Background image

تفاهمنامه کاهش قیمت تعرفه ها میان افغانستان و ازبکستان به امضاء رسید

تفاهمنامه کاهش قیمت تعرفه ها میان افغانستان و ازبکستان به امضاء رسید

محمد یما شمس رئیس اداره خط آهن و سرپرست وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان با آقای غنی اوف وزیر ترانسپورت. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۴:۳۴
Background image

متخصص ارشد هوانوردی

. . .

عنوان بست

متخصص ارشد هوانوردی

شماره اعلان بست

MoT/NRA/SRTAP/99 - 010

وزارت

وزارت ترانسپورت

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۷ - ۱۴:۲۹
Background image

متخصص ارشد خط آهن

عنوان بست

متخصص ارشد خط آهن

شماره اعلان بست

MoT/NRA/SRTAP/99 - 009

وزارت

وزارت ترانسپورت

. . .
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۵ - ۱۲:۲۶
Background image

متخصص ارشد امور حقوقی

. . .

عنوان بست

متخصص ارشد امور حقوقی

شماره اعلان بست

MoT/NRA/SRTAP/99 - 04

وزارت

وزارت ترانسپورت

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۵ - ۱۲:۱۹
Background image

متخصص ارشد سرکسازی

عنوان بست

متخصص ارشد سرکسازی

شماره اعلان بست

MoT/NRA/SRTAP/99 - 05

وزارت

وزارت ترانسپورت

. . .
دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۵ - ۱۰:۳۷
Background image

اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

موضوع: اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد

بدینوسیله به تأسی از فقره (2) ماده چهل وسوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ترانسپورت در نظر دارد، قرارداد پروژه لات اول ترمیم . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ - ۱۰:۱۱
Background image

کار ترمیم دو پایه پل در ولایت کنر آغاز گردید

کار ترمیم دو پایه پل در ولایت کنر آغاز گردید

نظر به هدایت محمد یما شمس ریئس اداره خط آهن افغانستان و سرپرست وزارت ترانسپورت جمهوری اسلامی افغانستان، انجنیر ذکریا محمدی معاون حفظ و. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۰:۴۷
Background image

مفتش آمریت بازرسی فنی وتخنیکی

لایحه وظایف

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

مفتش آمریت بازرسی فنی وتخنیکی

بست:

4  

وزارت یا . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۰:۲۲
Background image

مسوُل تنظیم کننده پروژه های ساحوی

لایحه وظایف

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

مسوُل تنظیم کننده پروژه های ساحوی 

بست:

  4  

وزارت . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۰:۰
Background image

مدیریت عمومی حفظ ومراقبت ریاست سالنگها

لایحه وظایف

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

  مدیریت عمومی حفظ ومراقبت

بست:

4

وزارت یا اداره:

. . .