سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۳:۲۰
Background image

آماده گی های لازم در قسمت استقبال از اولین مححموله آزمایشی کریدور کتای میان قیرغزستان، تاجکستان، افغانستان و ایران با همکاری مقامات محلی در ولایت هرات روی دست گرفته شده است.

آماده گی های لازم در قسمت استقبال از اولین مححموله آزمایشی کریدور کتای میان قیرغزستان، تاجکستان، افغانستان و ایران با همکاری مقامات محلی در ولایت هرات روی دست گرفته شده است.

به اساس. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۵/۷ - ۱۲:۱۰
Background image

نشست مشترک ادارات ذیدخل به منظور رسیده گی به مشکلات دریوران افغانی از جانب جمهوری اسلامی ایران دایر گردید.

نشست تحت ریاست محترم حسنی مبارک عزیزی معین پالیسی و تخنیکی وزارت ترانسپورت بااشتراک محترم عبدالرحمن وردک رئیس دوم سیاسی وزارت امور خارجه در وزارت ترانسپورت دایر و در رابطه به مشکلات. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۵/۵ - ۱۳:۱۰
Background image

اولین محموله کریدور کتای در بندر دوغارون جمهوری اسلامی ایران، طی محفل خاص افتتاح و به طرف افغانستان حرکت نموده و بعد از طی مراحل گمرکی روز سه شنبه داخل خاک افغانستان میگردد.

اولین محموله کریدور کتای در بندر دوغارون جمهوری اسلامی ایران، طی محفل خاص افتتاح و به طرف افغانستان حرکت نموده و بعد از طی مراحل گمرکی روز سه شنبه داخل خاک افغانستان میگردد.

قابل ذکر. . .

زندگی نامه معین تخنیکی و پالیسی

موافقت نامه های بین المللی

موافقت نامه ترانزیتی و ترانسپورتی راه لاجورد  اینجا کلیک نماید  
موافقت نامه دهلیز حمل و نقل و ترانزیت بین المللی چابهار

مقرره ها

مقرره تطبیق سیستم حمل و نقل بین المللی جاده ای (TIR System )  اینجا کلیک نماید  
   

همکاران زدخل درپروسه

 

برنامه ی همکاری های اقتصادی منطقه یی آسیای مرکزی (CAREC)

پلان عمل وزارت ترانسپورت

پلان عمل وزارت ترانسپورت اینجاکلیک نماید  
     
   

قانون تنظیم ترانسپورت جاده

قانون تنظیم ترانسپورت جاده اینجا کلیک نماید  
قانون تعدیل شده تنظیم تر