پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۷ - ۹:۲۰
Background image

نامزد وزیر وسرپرست وزارت ترانسپورت با مسولین شرکت های ترانسپورتی بندر شرق و ولایت های مشرقی ملاقات نمود.

محترم قدرت الله ذکی سرپرست و نامزد وزیر وزارت ترانسپورت با شماری از روسا و مسولین شرکت های ترانسپورتی ملاقات نموده، آنان انتخاب آقای ذکی را از سوی حکومت و بزرگان کشور در وزارت ترانسپورت. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ - ۱۵:۲۱
Background image

ملاقات نامزد وزیر و سرپرست وزارت ترانسپورت با سفیر ونماینده دایمی افغانستان در سازمان همکاری های اسلامی.

محترم قدرت الله ذکی نامزد وزیر و سرپرست وزارت ترانسپورت با محترم دکتور شفیق صمیم سفیر ونماینده دایمی افغانستان در سازمان همکاری های اسلامی ملاقات نموده آقای صمیم انتخاب جناب ذکی را در. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ - ۱۵:۱۷
Background image

دیدار نامزد وزیر و سرپرست وزارت ترانسپورت با معاون منابع و اداره ریاست عمومی اداره امور مقام عالی ریاست جمهوری.

محترم قدرت الله ذکی نامزد وزیر و سرپرست وزارت ترانسپورت، با محترم احمد الله نوید معاون منابع و اداره ریاست عمومی اداره امور مقام عالی ریاست جمهوری ملاقات نموده آقای نوید گذینیش جناب ذکی. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ - ۱۳:۴۸
Background image

ملاقات نامزد وزیر و سرپرست وزارت ترانسپورت با رئیس و کارمندان رادیو تلویزیون آئینه.

محترم قدرت الله ذکی نامزد و سرپرست وزارت ترانسپورت با محترم محمد نادر صادق اوغلی رئیس عمومی رادیوتلویزیون آئینه و شماری از کارمندان آن ملاقات نمود، آنان انتخاب آقای ذکی را از طرف حکومت. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ - ۱۱:۵۲
Background image

نشست به منظور تعقیب هدایات مقام عالی ریاست جمهوری و تسریع بخشیدن برنامه های وزارت در مرکز وولایات دایر گردید.

نشست تحت ریاست محترم قدرت الله ذکی نامزد وزیر و سرپرست وزارت ترانسپورت با اشتراک روسا و مشاورین این وزارت دایر گریده ابتدا آقای ذکی ایجاد سیستم های شفاف، تسریع بخشیدن برنامه های خدماتی. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۱۵ - ۹:۱۲
Background image

ملاقات نامزد وزیر و سرپرست وزارت ترانسپورت با رئیس عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع .

محترم قدرت الله ذکی نامزد وزیر و سرپرست وزارت ترانسپورت با محترم سید محبوب ربانی رئیس عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع ملاقات نموده آقای ربانی انتخاب جناب ذکی را در وزارت ترانسپورت در. . .
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۳ - ۱۵:۲۸
Background image

ملاقات نامزد وزیر و سرپرست وزارت ترانسپورت با والی محترم ولایت لوگر در رابطه به رسیده گی به مشکلات ترانسپورتی.

محترم قدرت الله ذکی نامزد وزیر و سرپرست وزارت ترانسپورت با محترم محمد اجمل شاپور والی ولایت لوگر ملاقات نموده، ابتدا آقای شاپور انتخاب جناب ذکی را در وزارت ترانسپورت از طرف رهبری حکومت. . .
یکشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۳ - ۱۰:۳۴
Background image

حمایت از سکتور خصوصی و سرمایه گذاری در بخش ترانسپورت با ایجاد سیستم های شفاف وجوابگو از اولویت های کاری رهبری وزارت ترانسپورت می باشد.

محترم قدرت الله ذکی سرپرست و نامزد وزیر وزارت ترانسپورت با شماری از روسا و مسولین شرکت های ترانسپورتی ملاقات نموده، آنان انتخاب آقای ذکی را از سوی حکومت و بزرگان کشور در وزارت ترانسپورت. . .
پنجشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۰ - ۹:۰
Background image

دیدار نامزد وزیر وسرپرست وزارت ترانسپورت، با شماری از روسای و مسولین شرکت های ترانسپورتی.

شماری از روسا ومسولین شرکت های ترانسپورتی باربری و مسافربری در دیدار با نامزد وزیر وزارت ترانسپورت، انتخاب آقای ذکی را از طرف حکومت در وضعیت فعلی با درنظرداشت سوابق و تجربه کاری جهت. . .