سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲ - ۱۳:۲۴
Background image

معتمد نقدی

پس منظر وزارت ترانسپورت :

وزارت ترانسپورت یکی از وزارت های کلیدی خدماتی و عایداتی در ساختار تشکیلاتی حکومت بوده که اهداف عمده آن طرح، تنظیم، نظارت و مدیریت سیستم ترانسپورت جاده به شکل . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲ - ۱۲:۵۲
Background image

ارتقای ظرفیت، ایجاد فضای مصئون به مامورین قشر اناث، از اولویت های رهبری این وزارت خواهدبود

در جلسه 8:30 صبح امروز که تحت ریاست قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت کشور دایرگردیده بود، محترمه شیما فضل آمر جندر وزارت ترانسپورت، طی پریزنتیش در رابطه به تشکیل، صلاحیت ها، سهم گیری زنان. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱ - ۱۴:۵۸
Background image

تمام پروسه های مالی واداری، الکترونیکی و بر مبنای شفافیت اجراأت طی مراحل گردد.

در جلسه 8:30 صبح امروز که تحت ریاست قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت کشور دایرگردیده بود، شهریار مهمند رئیس مالی واداری این وزارت، در رابطه به پروسجر های مالی واداری، بودجه عادی وانکشافی،. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۳۰ - ۱۰:۲۱
Background image

‎حاجی محمد آغا داود قوماندان امنیه اسبق ولایت دایکندی، استاد خلیل بیژن استاد پوهنتون ولایت تخار، ثارنوال صاحب احمد جان، حاجی صاحب عبدالستار، مولوی صاحب محمد خان و میر نصیر از بزرگان و متنفذین ولایت تخار انتخاب ویرا تبریک گفتند

حاجی محمد آغا داود قوماندان امنیه اسبق ولایت دایکندی، استاد خلیل بیژن استاد پوهنتون ولایت تخار، ثارنوال صاحب احمد جان، حاجی صاحب عبدالستار، مولوی صاحب محمد خان و میر نصیر از بزرگان و. . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۹/۳۰ - ۱۰:۱۴
Background image

بازنگری و تطبیق موافقتنامه ها ترانسپورتی، مطابق به قانون اساسی کشور ونیازمندی های عصر کنونی، بمنظور تحکیم و تقویت روابط ترانسپورتی با کشور های منطقه، همسایه و جهان باعث رشد اقتصادی در کشور میگردد.

در جلسه 8:30 صبح امروز که تحت ریاست قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت کشور، با اشتراک روسای مربوطه دایر گردیده بود، مطابق آجندا محمدربیع نبی زاده مسول ریاست قوانین و ارتباط خارجه این وزارت. . .

شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۹ - ۱۱:۳۴
Background image

ایجاد سیستم های استندرد و الکترونیکی با توجه به سیستم موجوده، عرضه خدمات ترانسپورتی همه شمول از برنامه های اصلی وزارت ترانسپورت خواهدبود.

در ادامه جلسات 8:30 الی 10 صبح، امروز انجنیر عبدالقهار ادیبی رئیس تنظیم ترانسپورت عامه در رابطه به طرز فعالیت، عرضه خدمات، تنظیم وسایط ترانسپورت شهری، استیشن ها، ایجاد شرکت ها و اتحادیه. . .

شنبه ۱۳۹۹/۹/۲۹ - ۱۱:۳۰
Background image

قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت کشوربا وحید عمر مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور روابط عامه و استراتژیک در دفتر کارش دیدار نمود.

آقای عمر سمت وزارت را به قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت کشور تبریک عرض نموده، مؤفقیت های مزید را از بارگاه منان به آقای ذکی متمنی شد. در همین حال قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورتُ کشور نیز از. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۶ - ۱۴:۵۲
Background image

مسلکی سازی و ایجاد سیستم های تخنیکی به منظور مصئونیت بیشتر در بخش ترانسپورت از اولویت های کاری وزارت ترانسپورت می باشد.

جلسه که تحت ریاست قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت با اشتراک روسا و مسولین ذیربط دایرگردیده بود، روی خدمات تخنیکی ومصئونیت در بخش ترانسپورت معلومات و پریزنتیشن از طرف انجنیرمحمد الله دردمنش. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۶ - ۱۰:۹
Background image

اشتراک و صحبت وزیر ترانسپورت افغانستان در نشست مشترک وزرای ترانسپورت کشور های عضو سازمان اکو.

قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت افغانستان در نشست مشترک وزرای ترانسپورت کشور های عضو سازمان همکاری های اقتصادی اکو( Economic Cooperation Organization) که از طرف سکرتریت این سازمان به شکل. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۲۶ - ۱۰:۰
Background image

عرضه خدمات ترانسپورتی معیاری با ایجاد سیستم های شفاف و تشویق زمینه سرمایه گذاری در بخش ترانسپورتی از اولویت های کاری رهبری وزارت ترانسپورت می باشد.

به سلسله ارائه گزارش از روند کاری، امروز مهدی روحانی رئیس عرضه خدمات ترانسپورت، در رابطه به تشکیل، ایجاد شرکت های ترانسپورتی، طرزفعالیت شرکت ها واتحادیه های ترانسپورتی در مرکزو ولایات،. . .