محترم قدرت الله ذکی در مراسم تعارفی با کارمندان وزارت ترانسپورت، عرضه خدمات ترانسپورتی مصون، ایجاد سیستم های جوابگو و مبارزه علیه فساد اداری از اولویت های کاریش عنوان نمود.

Ali Muhsin
Wed, Sep 16 2020 8:29 AM
2-2

محترم قدرت الله نامزد وزیر و سرپرست وزارت ترانسپورتی در مراسم تعارفی اش با کارمندان این وزارت ایجاد سیستم های شفاف، عرضه خدمات ترانسپورتی معیاری مبارزه علیه فساد اداری و ایجاد اداره سالم و دور از تعصبات قومی را از برنامه ها و پلان های آینده شان عنوان نموده تاکید کرد، که با تیم مسلکی و تخنیکی در ابتدا تمام مشکلات و چالش های ترانسپورتی را با در نظر داشت وضعیت فعلی بررسی نموده بعد از نظریات و پیشنهادات شرکای کاری به خصوص سکتور خصوصی (شرکت های ترانسپورتی) طرح مشخص را جهت بیرون رفت از وضعیت فعلی در بخش داخلی و خارجی به مقام عالی ریاست جمهوری پیشنهاد می نمایند.

آقای ذکی وزارت ترانسپورت را یکی از وزارت های کلیدی در بخش عرضه و تسهیلات ترانسپورتی و اقتصادی عنوان نموده از تمام کارمندان این وزارت خواست تا مشترکا در قسمت آوردن اصلاحات و ایجاد سیستم های جدید با رهبری صادقانه تلاش نموده و وزارت را از وضعیت فعلی نجات دهند تا باشد که این وزارت جایگاه خود را پیدا نموده از امورات ترانسپورت به شکل درست استفاده نماید.

همچنان محترم دکتور اکبرجان پولاد معین پالیسی و تخنیکی وزارت ترانسپورت، انتخاب محترم قدرت الله ذکی را به صفت نامزد وزیر و سرپرست وزارت ترانسپورت استقبال نموده، تعهد نمود که در آینده در قسمت آوردن اصلاحات بنیادی و ایجاد سیستم های جدید مشترکا کار می نمایند.

Latest news

Mon, Feb 24 2020 11:15 AM
Background image

Questionnaire for identifying bidders for Baghalan to Bamyan Road

Dear bidders,

The Trans Hindu Kush Road Connectivity Project( THRCP) of Ministry of Transport ( MOT) would like to identify qualified bidders for construction of Baglan to Bamyan. . .

Wed, Apr 03 2019 11:46 AM
Background image

A One-Day workshop held by the title of “Information on TIR system”

On the initiation of Law and Foreign Relation Directorate, Ministry of Transport held a one-day workshop on information on TIR system for transportation cooperatives and company owners. . .

BACK TO NEWS