تخصص ومسلکی سازی وزارت ترانسپورت از اولویت های رهبری جدید وزارت ترانسپورت می باشد.

Ali Muhsin
Wed, Sep 16 2020 1:20 PM
11

محترم قدرت الله ذکی نامزد وزیر و سرپرست وزارت ترانسپورت در حضور داشت محترم دوکتور اکبر پولاد معین پالیسی و تخنیکی این وزارت، با محترم پوهاند دیپلوم انجنیر عبدالاحد خالقی استاد پوهنتون پولی تخنیک کابل، محترم سرمحقق دیپلوم انجنیر میرویس نوابی عضو علمی اکادمی علوم افغانستان و شماری از کادر های متخصص و مسلکی بخش ترانسپورت ملاقات نموده در رابطه به برنامه ها و پلان های شان در قسمت مسلکی سازی وزارت، ایجاد سیستم ها شفاف، عرضه و تسهیلات خدمات ترانسپورتی همچنان تغیر وضعیت فعلی وزارت ترانسپورت معلومات داده، تاکید نمود که با درنظرداشت نظریات و مشوره های متخصصین بخش مربوطه و با هماهنگی رهبری پوهنتون پولیتخنیک کابل و اکادمی علوم افغانستان مشترکاٌ در قسمت حل مشکلات ترانسپورتی اقدام نموده، بورد مشورتی مخصصین را ایجاد می نمایند.

در همین حال آنان انتخاب جناب ذکی را در وزارت ترانسپورت و آقای پولاد را در معینیت پالیسی و تخنیکی که در بخش ترانسپورتی تخصص دارند را در وضعیت فعلی موثر خوانده، از برنامه ها و پلان های وزیر صاحب در قسمت حل مشکلات ترانسپورتی در کشور استقبال نموده آماده گی همکاری شانرا در راستای عملی شدن آن اعلام کردند.

Latest news

Mon, Feb 24 2020 11:15 AM
Background image

Questionnaire for identifying bidders for Baghalan to Bamyan Road

Dear bidders,

The Trans Hindu Kush Road Connectivity Project( THRCP) of Ministry of Transport ( MOT) would like to identify qualified bidders for construction of Baglan to Bamyan. . .

Wed, Apr 03 2019 11:46 AM
Background image

A One-Day workshop held by the title of “Information on TIR system”

On the initiation of Law and Foreign Relation Directorate, Ministry of Transport held a one-day workshop on information on TIR system for transportation cooperatives and company owners. . .

BACK TO NEWS