ملاقات و دیدار وزیر ترانسپورت ج.ا.ا، با اوزهان ارطغرل سفیر جمهوری ترکیه مقیم کابل.

Anwar_Yaqobi
Thu, Feb 18 2021 8:38 AM
1

قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت ج.ا.ا، در دیدارش با محترم اوزهان ارطغرل سفیر جمهوری ترکیه مقیم کابل دردفتر کارش، از روابط دیرینه و تاریخی میان مردم و دولت ج.ا.ا و جمهوری ترکیه اظهار خورسندی نموده، از همکاری های مردم و دولت دوست و با هم برادر ترکیه در تمام بخش ها به ویژه ترانسپورت، همچنان از اعلان آماده گی های دولت جمهوری ترکیه در قسمت ایجاد سیستم های ترانسپورتی، الکترونیکی سازی، همکاری های تخنیکی، تربیه و بلند بردن ظرفیت کارمندان وزارت ترانسپورت و شریک سازی مدل های ترانسپورتی سپاس گذاری نموده، نقش جمهوری ترکیه را در راستای تامین صلح و پروسه صلح در افغانستان مهم و اساسی خواند.

در همین حال محترم اوزهان ارطغرل سفیر جمهوری ترکیه، از فرصت ملاقات با وزیر ترانسپورت ابراز تشکری نموده، از همکاری های جمهوری ترکیه با مردم افغانستان در تمام بخش ها خصوصا حمایت از روند صلح افغانستان اطمینان داد.

طرفین در این دیدار در مورد تقویت روابط دوجانبه و تعقیب از تطبیق موافقتنامه ترانسپورتی میان دو کشور تاکید نمودند.

Latest news

Mon, Feb 24 2020 11:15 AM
Background image

Questionnaire for identifying bidders for Baghalan to Bamyan Road

Dear bidders,

The Trans Hindu Kush Road Connectivity Project( THRCP) of Ministry of Transport ( MOT) would like to identify qualified bidders for construction of Baglan to Bamyan. . .

Wed, Apr 03 2019 11:46 AM
Background image

A One-Day workshop held by the title of “Information on TIR system”

On the initiation of Law and Foreign Relation Directorate, Ministry of Transport held a one-day workshop on information on TIR system for transportation cooperatives and company owners. . .

BACK TO NEWS