دیدار با روسا و مسولین شرکت های ترانسپورتی لین جنوب غرب

Anwar_Yaqobi
Tue, Feb 23 2021 8:59 AM
1

قدرت الله "ذکی" وزیر ترانسپورت ج.ا.ا، با روسا و نماینده گان شرکت های ترانسپورتی لین جنوب غرب دیدار نمود.

در این دیدار روسا و نماینده گان شرکت های ترانسپورتی لین جنوب غرب از اقدامات اخیر وزیر ترانسپورت در قسمت اصلاحات بنیادی، ایجاد سیستم های مدرن ترانسپورتی و برنامه های تشویقی در راستای حمایت از سکتور خصوصی استقبال نموده، آماده گی هر نوع همکاری شانرا جهت تطبیق این برنامه ها اعلان داشته، از وزیر ترانسپورت خواستار رسیده گی به مشکلات شان در مسیر جنوب غرب و ایجاد اتاق های ترانسپورت درسطح افغانستان شده اند.

وزیر ترانسپورت کشور، حمایت از سکتور خصوصی و ایجاد زمینه سرمایه گذاری در بخش های ترانسپورت را از اولویت های کاری اش پنداشته، به آنان بخاطر رسیده گی به مشکلات شان و ایجاد تسهیلات لازم وعده همکاری نمود، تاکید داشت که بخاطر بیرون رفت از وضعیت کنونی مسولین شرکت های ترانسپورت وسایط شانرا معیاری نموده فعالیت و خدمات شانرا به اساس قانون تنظیم ترانسپورت جاده عیار نمایند.

Latest news

Mon, Feb 24 2020 11:15 AM
Background image

Questionnaire for identifying bidders for Baghalan to Bamyan Road

Dear bidders,

The Trans Hindu Kush Road Connectivity Project( THRCP) of Ministry of Transport ( MOT) would like to identify qualified bidders for construction of Baglan to Bamyan. . .

Wed, Apr 03 2019 11:46 AM
Background image

A One-Day workshop held by the title of “Information on TIR system”

On the initiation of Law and Foreign Relation Directorate, Ministry of Transport held a one-day workshop on information on TIR system for transportation cooperatives and company owners. . .

BACK TO NEWS