وزیر ترانسپورت در دیدارش با رئیس و مشاور اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در قسمت استفاده درست از سیستم بین المللی تیر(TIR) و همکاری های دوجانبه صحبت نمود.

Anwar_Yaqobi
Sat, May 01 2021 8:15 AM
1

قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت کشور، در دفتر کارش با شفیق الله عطائی رئیس و امام محمد وریماچ مشاور ارشد اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان دیدار نموده، در رابطه به استفاده درست از سیستم بین المللی تیر و ایجاد اکادمی(IRU) در راستای تربیه کدر های جوان در بخش ترانسپورت و آگاهی دهی به شرکت های ترانسپورت بحث نمودند.

وزیر ترانسپورت استفاده درست از سیستم بین المللی تیر(TIR) و معیاری سازی فعالیت های شرکت های ترانسپورتی را از برنامه های اصلی این وزارت خوانده، برای رسیده گی به مشکلات سکتور خصوصی و ایجاد زمینه سرمایه گذاری به سکتور خصوصی و تجار ملی کشور در بخش ترانسپورت اطمینان داده، در قسمت عملی نمودن برنامه های کلان خدماتی، مشارکت سکتور خصوصی را حتمی دانست.

شفیق الله عطای رئیس عامل اتاق تجارت و سرمایه گذاری و امام محمد وریماچ مشاور ارشد این اتاق، از برنامه های تشویقی وزیر ترانسپورت در قسمت مشارکت سکتور خصوصی استقبال نموده بر هماهنگی های لازم میان ادارت مربوطه تاکید نمودند.

Latest news

Mon, Feb 24 2020 11:15 AM
Background image

Questionnaire for identifying bidders for Baghalan to Bamyan Road

Dear bidders,

The Trans Hindu Kush Road Connectivity Project( THRCP) of Ministry of Transport ( MOT) would like to identify qualified bidders for construction of Baglan to Bamyan. . .

Wed, Apr 03 2019 11:46 AM
Background image

A One-Day workshop held by the title of “Information on TIR system”

On the initiation of Law and Foreign Relation Directorate, Ministry of Transport held a one-day workshop on information on TIR system for transportation cooperatives and company owners. . .

BACK TO NEWS