اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

Anwar_Yaqobi
1

Publish Date

Closing Date

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت ترانسپورت در نظر دارد پروژه تهیه و تدارک قرطاسیه باب و مواد تنظیفاتی مورد ضرورت وزارت ترانسپورت که لات اول آن را به شرکت خدمات لوژستیکی اعتماد درخشان دارنــــــده جـــــــواز نمبر (D-60199) ریاست عمومی  ثبت مرکزی  و مالکیت فکری وزارت محترم تجارت و صنایع واقع ناحیه 13، کابل، افغانستان به قیمت مجموعی  مبلغ 1,307,506 یک میلیون و سه صد و هفت هزار و پنجصد و شش افغانی و لات دوم را به شرکت آصف سمیر شیرزاد لمیتد دارنده جواز نمبر (17229) ریاست عمومی  ثبت مرکزی  و مالکیت فکری وزارت محترم تجارت و صنایع واقع چهارراهی صدارت، کابل، افغانستان به قیمت مجموعی مبلغ 454,420 چهار صد و پنجاه و چهار هزار و چهار صد و بیست افغانی اعطا نماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هر گونه  اعتراض در زمینه داشته باشند می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت ترانسپورت، واقع انصاری وات متصل رادیو تلویزیون ملی، وفق  احکام  ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق  الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهند شد.

More tenders

Wed, May 06 2020 4:09 AM
Background image

(RAP) For Segment 3

Trans Hindukush Road Connectivity Project (THRCP)

 

RESETTLEMENT ACTION PLAN (RAP)

For Segment 3

Baghlan to Bamyan Highway (B2B)   (47+040 – 60+760)

Note: For more information . . .

Tue, May 05 2020 4:14 PM
Background image

Baghlan to Bamyan Highway (B2B) Subproject Segment Five (107+050 – 126+620)

RESETTLEMENT ACTION PLAN (RAP)

Baghlan to Bamyan Highway (B2B) Subproject

Segment Five (107+050 – 126+620)

Note: For more information download the PDF file.

Wed, Mar 25 2020 10:55 AM
Background image

Invitation For Bids (IFB) Construction of 22 Km of the Kabul City Ring Road Project (KCRRP)

Invitation For Bids (IFB)

ICB

. . .

Procurement Entities

MINISTRY OF TRANSPORT (MOT)

Funded By

Islamic Development Bank (IsDB)

Back to tenders