سپاس‌گزاری

Anwar_Yaqobi
Wed, Jun 09 2021 3:18 PM
1

امروز پارلمان کشور جلسه‌ای استیضاح بنده را برگزار نمود، که خوش‌بختانه دوباره اعتماد این خانه و نمایندگان با عزت‌اش را به دست‌آوردم.

جادارد از همه نمایندگان با عزت به ویژه آنهای که واقعن منافع ملی را به خواست‌ها و علایق شخصی ترجیع داده اند اظهار سپاس و قدر‌دانی کنم.

تعهد من هم‌مانند گذشته این است که در سکتور ترانسپورت کشور که یکی از مهم‌ترین سکتور های کلیدی کشور به شمار میرود تغییرات و اصلاحات مثبت آورده ام و این روند ادامه دارد، در این راستا همکاری همه جانبه نمایندگان با عزت خانه ملت را تمنادارم!

بااحترام

قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت

Latest news

Mon, Feb 24 2020 11:15 AM
Background image

Questionnaire for identifying bidders for Baghalan to Bamyan Road

Dear bidders,

The Trans Hindu Kush Road Connectivity Project( THRCP) of Ministry of Transport ( MOT) would like to identify qualified bidders for construction of Baglan to Bamyan. . .

Wed, Apr 03 2019 11:46 AM
Background image

A One-Day workshop held by the title of “Information on TIR system”

On the initiation of Law and Foreign Relation Directorate, Ministry of Transport held a one-day workshop on information on TIR system for transportation cooperatives and company owners. . .

BACK TO NEWS