دیدار تعارفی قدرت الله ذکی وزیر ترانسپورت با جهاد ایرگین آی سفیر جدید جمهوری ترکیه مقیم کابل.

Anwar_Yaqobi
Mon, Jul 05 2021 3:41 PM
1

این دیدار که در دفتر کاری وزیر ترانسپورت صورت گرفته، سفیر جمهوری ترکیه را آقای سمیع لطفی تورگوت سرقنسل ترکیه در مزار شریف همرایی می نمود، جناب ذکی، ماموریت جدید آقای جهاد ایرگین آی را در افغانستان مبارک باد عرض نموده، از کمک ها و توجه خاص دولت و مردم جمهوری ترکیه با مردم افغانستان در هر شرایط به نیکی یاد آوری کرده، نقش جمهوری ترکیه را در پروسه صلح افغانستان با اهمیت دانست.

در مقابل سفیر جمهوری ترکیه، از فرصت ملاقات با وزیر ترانسپورت افغانستان قدردانی نموده، برگسترش همکاری‌های متقابل و روابط دوجانبه بین جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری ترکیه صحبت کرده، از همکاری های دولت جمهوری ترکیه در عرصه های مختلف با دولت و مردم افغانستان در هر شرایط اطمینان داد.

در اخیرطرفین از فرصت های پیش آمده میان دو کشور در راستای تقویت روابط ترانسپورتی، ترانزیتی، رشد اقتصادی وایجاد زمینه سرمایه گذاری به سرمایه گذاران افغان در جمهوری ترکیه وهمچنان به سرمایه گذاران ترکی در افغانستان صحبت نموده بر ادامه همکاری ها دوجانبه تاکید نمودند.

Latest news

Mon, Feb 24 2020 11:15 AM
Background image

Questionnaire for identifying bidders for Baghalan to Bamyan Road

Dear bidders,

The Trans Hindu Kush Road Connectivity Project( THRCP) of Ministry of Transport ( MOT) would like to identify qualified bidders for construction of Baglan to Bamyan. . .

Wed, Apr 03 2019 11:46 AM
Background image

A One-Day workshop held by the title of “Information on TIR system”

On the initiation of Law and Foreign Relation Directorate, Ministry of Transport held a one-day workshop on information on TIR system for transportation cooperatives and company owners. . .

BACK TO NEWS