لیست کاندیدان واجد و غیر واجد شرایط بست های رتبه ۳ و ۴؛ آمر مقررات و معاهدات ترانسپورت جاده ای، انجنیر سیول و آمر عملیاتی.

nasih_admin
لیست کاندیدان واجد و غیر واجد شرایط بست های رتبه ۳ و ۴؛ آمر مقررات و معاهدات ترانسپورت جاده ای، انجنیر سیول و آمر عملیاتی.

لیست کاندیدان واجد و غیر واجد شرایط بست های رتبه ۳ و ۴؛ آمر مقررات و معاهدات ترانسپورت جاده ای، انجنیر سیول و آمر عملیاتی.
به اطلاع عموم کاندیدان محترم واجد شرایط بست های متذکره رسانیده می شود که امتحان حمایوی (تحریری) روز پنج شنبه مورخ ۲۴ حمل، راس ساعت ۱۰ بجه قبل از ظهر در انستیتوت هوانوردی ملکی برگزار می شود.
نوت:  کاندیدان واجد شرایط اصل تذکره و قلم خودکار به همراه خود داشته باشند.

Documents

دانلود لیست مکمل کاندیدان

Latest announcements

Tue, Jun 21 2022 9:10 AM
Background image

Warning!

Validity time :20 up to 21 June 2022
Possibility of Rain with flash flood, Thunderstorm and Gust wind forecasted for the following provinces:
Badakhshan, Takhar, Kunduz, Baghlan, . . .

Sun, Jun 19 2022 1:56 PM
Background image

Warning!

Validity time : 19 up to 20 June 2022
Possibility of Rain with flash flood and Gust wind forecasted for the following provinces:
Badakhshan, Takhar, Kunduz, Baghlan, Samangan, Nuristan, . . .

Mon, Feb 24 2020 10:50 AM
Background image

Questionnaire for identifying bidders for Baghalan to Bamyan Road

Dear bidders,

The Trans Hindu Kush Road Connectivity Project( THRCP) of Ministry of Transport ( MOT) would like to identify qualified bidders for construction of Baglan to Bamyan . . .

Back to announcements