همایش حمایت از افتتاح و انتقال اولین محموله تولیدات و محصولات افغانستان از راه لاجورد تحت سیستم تیر با ابتکار آمریت ترانسپورت ولایت جوزجان با اشتراک مقامات محلی، نماینده گان سکتور خصوصی و شرکت های ترانسپورتی در صالون جلسات ولایت جوزجان برگزار گردید.

Anwar Yaqoubi
Sat, Jan 05 2019 10:09 AM
jawzjan

به اساس هدایت محترم محمد حمید طهماسی وزیر ترانسپورت، به واحد های دومی در ولایات به منظور آگاهی دهی در رابطه به تاریخچه، اهمیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و مزایای راه لاجورد همچنان فراهم آوری تسهیلات جهت سرمایه گذاری درکشور، آمریت تنظیم ترانسپورت زمینی ولایت جوزجان محفلی را با اشتراک مقامات محلی، نماینده گان سکتور خصوصی و بزرگان قوم برگزارنمود.
محترم یارمحمد رمضان اوغلی آمر تنظیم ترانسپورت ولایت جوزجان، در رابطه به دستاورد ها و کارکردهای اخیر وزارت در بخش های مختلف به ویژه اتصال منطقوی و تحکیم روابط ترانسپورتی با کشور های همسایه معلومات مفصل ارائيه نمود.
در همین حال محترم مولوی لطف الله عزیزی والی ولایت جوزجان، محترم شفیع احمدی رئیس اقتصادی ولایت، حاجی یولبرس عطائی به نماینده گی از تجار ملی و سرمایه گذاران و بزرگان قومی صحبت نموده کارکردهای حکومت وحدت ملی به خصوص وزارت ترانسپورت را در بخش اصلاحات، مبارزه عليه فساد اداري، افزايش عوايد ترانسپورت با ايجاد سيستم هاي الكترنيكي، تقویت و گسترش روابط ترانسپورت همچنان ایجاد تسهیلات و فرصت های سرمایه گذاری از طریق راه های ترانسپورتی و ترانزیتی ستایش نمودند.

Latest news

Wed, Apr 03 2019 11:46 AM
Background image

A One-Day workshop held by the title of “Information on TIR system”

On the initiation of Law and Foreign Relation Directorate, Ministry of Transport held a one-day workshop on information on TIR system for transportation cooperatives and company owners. . .

Mon, Jan 07 2019 9:42 AM
Background image

Ministry of Transport held a joint coordination meeting with sector organizations.

Meeting held by participation of Ministers of Transport, Public Work, Finance and Deputy minister of Ministry of Commerce and Industries, Deputy chairman of Afghanistan Chamber of. . .

BACK TO NEWS